Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 112/2020/NĐ-CP Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020 Còn hiệu lực
2 110/2017/NĐ-CP Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội 04/10/2017 Còn hiệu lực
3 14/2015/TT-BLĐTBXH Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 30/03/2015 Đã sửa đổi; Vb sửa đổi: 16/2019/TT-BLĐTBXH
4 163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12/11/2013 Hết hiệu lực
5 95/2013/NĐ-CP Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/08/2013 Hết hiệu lực một phần
6 56/2010/QH12 Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12 15/11/2010 Còn hiệu lực
7 01/2006/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 01/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng 16/02/2006 Còn hiệu lực
8 45/2005/NĐ-CP Nghị định 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 06/04/2005 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 176/2013/NĐ-CP
9 199/2005/QĐ-BLĐTBXH Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng 07/03/2005 Hết hiệu lực; Văn bản thay thế: 01/2006/QĐ-BLĐTBXH
10 113/2004/NĐ-CP Nghị định 113/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 16/04/2004 Hết Hiệu lực; Văn bản thay thế: 472010ND_CP
1
Page 1 of 1