Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 27/2021/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá AT, VSLĐ, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá AT,VSLĐ; hướng dẫn cách tính tần suất TNLĐ và một số biện pháp thi hành 28/12/2021 Còn hiệu lực
2 42/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 28/12/2018 Còn hiệu lực
3 31/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 26/12/2018 Còn hiệu lực
4 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 03/07/2017 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 31/2018/TT-BLĐTBXH
5 02/2017/TT-BQP Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành 05/01/2017 Còn hiệu lực
6 27/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 18/10/2013 Hết hiệu lực
7 41/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động 28/12/2011 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 27/2013/TT-BLĐTBXH
8 37/2005/TT-BLĐTBXH Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 29/12/2005 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 27/2013/TT-BLĐTBXH
Page 1 of 1