Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 71/2019/NĐ-CP Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 30/08/2019 Còn hiệu lực
2 04/2019/TT-BKHCN Thông tư 04/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 26/06/2019 Còn hiệu lực
3 QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 10/06/2019 Còn hiệu lực
4 13/2018/TT-BCT Thông tư 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018 Còn hiệu lực
5 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 28/12/2017 Còn hiệu lực
6 113/2017/NĐ-CP Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 09/10/2017 Còn hiệu lực
7 13/2015/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 21/07/2015 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 01/2019/TT-BKHCN
8 04/2015/QĐ-TTg Quyết định 04/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 20/01/2015 Còn hiệu lực
9 20/2013/TT-BCT Thông tư 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 05/08/2013 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 32/2017/TT-BCT
10 18/2013/TT-BCT Thông tư 18/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 31/07/2013 Đã sửa đổi
123
Page 1 of 3