Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 01/2020/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 20/01/2020 Còn hiệu lực
2 51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 Còn hiệu lực
3 13/2019/NĐ-CP Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ 01/02/2019 Còn hiệu lực
4 76/2018/NĐ-CP Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 15/05/2018 Còn hiệu lực
Page 1 of 1