Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 02/2023/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 09/02/2023 Còn hiệu lực
2 28/2016/TT-BYT Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ, nội dung khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, điều tra bệnh nghề nghiệp và chế độ báo cáo. 30/06/2016 Còn hiệu lực
3 15/2016/TT-BYT Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/05/2016 Còn hiệu lực
4 36/2014/TT-BYT Thông tư 36/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh Bụi phổi - Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định 14/11/2014 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 15/2016/TT-BYT
5 44/2013/TT-BYT Bổ sung bệnh bụi phổi -Talc nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định 24/12/2013 Hết hiệu lực
6 42/2011/TT-BYT Thông tư 42/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định 30/11/2011 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 15/2016/TT-BYT
7 1865/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 1865/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm 10/06/2011 Còn hiệu lực
8 120/2008/QĐ-TTg Quyết định 120/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 29/08/2008 Còn Hiệu lực
9 27/2006/QĐ-BYT Quyết định 27/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm 21/09/2006 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 15/2016/TT-BYT
10 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp 20/04/1998 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 28/2016/TT-BYT
12
Page 1 of 2