Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 13/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải 15/05/2017 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 37/2018/TT-BLĐTBXH
2 01/2017/TT-BQP Quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc Phòng 04/01/2017 Còn hiệu lực
3 08/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 15/05/2016 Còn hiệu lực
4 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động 21/05/2012 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 08/2016/TT-BLĐTBXH
5 03/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 22/01/2009 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 59/2015/TT-BLĐTBXH
6 122/2008/NĐ-CP Nghị định 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng 04/12/2008 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 115/2015/NĐ-CP
7 68/2007/NĐ-CP Nghị định số 68/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân 19/04/2007 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 33/2016/NĐ-CP
8 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm 12/01/2007 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 09/2019/TT-BLĐTBXH
9 24/2005/QĐ-BYT Quyết định 24/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư số 09/2005/TT-BYT ngày 28/3/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện xác định Người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 09/05/2005 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 3005/QĐ-BYT
10 10/2005/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 30/03/2005 Còn hiệu lực
12
Page 1 of 2