Văn bản pháp quy

TTSố ký hiệuTài liệuNgày ban hànhTình trạng
1 09/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên 12/11/2020 Còn hiệu lực
2 153/2018/NĐ-CP Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 07/11/2018 Còn hiệu lực
3 85/2015/NĐ-CP Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10/2015 Còn Hiệu lực
4 26/2013/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ 18/10/2013 Hết hiệu lực; VB thay thế: 10/2020/TT-BLĐTBXH
5 11/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc 11/06/2013 Hết hiệu lực - Thay thế bởi TT 09/2020/TT-BLĐTBXH
6 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế về việc quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi 28/12/2011 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 26/2013/TT-BLĐTBXH
7 21/1999/TT-BLĐTBXH Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc 11/09/1999 Hết hiệu lực; Thay thế bởi: 11/2013/TT-BLĐTBXH
8 03/LĐTBXH-TT Thông tư 03/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ 13/01/1997 Còn hiệu lực
9 23/CP Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ 18/04/1996 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 85/2015/NĐ-CP
10 09/TT-LB Thông tư quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên 13/04/1995 Hết hiệu lực; Vb thay thế: 10/2013/TT-BLĐTBXH
1
Page 1 of 1