Văn bản pháp quy

Thuộc tính văn bản Toàn văn  
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp
Loại văn bản Thông tư
Số ký hiệu 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Đơn vị ban hành
Người ký Lê Duy Đồng, Nguyễn Văn Thưởng
Ngày ban hành 20/04/1998 12:00:00 SA
Ngày hiệu lực 05/05/1998 12:00:00 SA
Hiệu lực
Lĩnh vực Bệnh nghề nghiệp
Tệp đính kèm
 Quay lại