Văn bản pháp quy

Thuộc tính văn bản Toàn văn  
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Loại văn bản Thông tư
Số ký hiệu 02/2023/TT-BYT
Đơn vị ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/02/2023 12:00:00 SA
Ngày hiệu lực
Hiệu lực
Lĩnh vực Bệnh nghề nghiệp
Tệp đính kèm
 Quay lại