Tài liệu nước ngoài

Làm việc từ xa và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông: Làm việc linh hoạt trong thời đại kỹ thuật số

Làm việc từ xa và công việc di động dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (Telewwork and ICT-based mobile work - TICTM) là bất kỳ loại công ...

Tài liệu trong nước

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, sự bình đẳng giữa ...