Tài liệu nước ngoài

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Hướng dẫn dành cho các tổ chức về phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm

Bài viết cung cấp thông tin tổng quan về phiên bản dự thảo của ISO 45006. Tiêu chuẩn mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ cung cấp cho ...

Tài liệu trong nước

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, sự bình đẳng giữa ...