Tài liệu nước ngoài

Thực hành công việc an toàn khi làm việc với chì

Chì là kim loại màu xám, tồn tại trong tự nhiên, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp. Nó cũng là một vật liệu nguy hại. ...

Tài liệu trong nước

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, sự bình đẳng giữa ...