Tài liệu nước ngoài

Phương pháp phân tích Bowtie - kỹ thuật đánh giá rủi ro đầy triển vọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

Cơ quan giáo dục và đào tạo Scotland (NES) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhằm đánh giá giá trị tiềm ẩn của phương pháp phân tích Bowtie (BTA) như ...

Tài liệu trong nước

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, sự bình đẳng giữa ...