Tài liệu nước ngoài

OSHA xuất bản hướng dẫn về khẩu trang dành cho người lao động làm việc ở điều kiện môi trường nóng, ẩm

Bộ hai tài liệu hướng dẫn mới từ Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OSHA – Hoa Kỳ) giới thiệu các biện pháp người sử dụng lao động cần áp dụng ...

Tài liệu trong nước

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, sự bình đẳng giữa ...
buca escort