Tài liệu nước ngoài

Các tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn tiếp xúc nghề nghiệp với nhiệt

Tiếp xúc nghề nghiệp với nhiệt có thể dẫn đến thương tích, bệnh tật, giảm năng suất lao động và tử vong. Để hỗ trợ các nhà lập pháp xây dựng những ...

Tài liệu trong nước

Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc, sự bình đẳng giữa ...