Hội nghị cán bộ viên chức 10.01.2024

Thứ Hai, 11/03/2024, 11:30(GMT +7)

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

TS. Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng - trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2024

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Viện - Giám đốc Trung tâm an toàn lao động

Trao bằng khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cán bộ có thành tích xuất sắc

PGS. TS. Lê Minh Đức - Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

TS. Trịnh Hồng Lân - Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Đồng chí Nguyễn Việt Thắng -Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo

Đồng chí Tạ Hoàng Tâm đọc báo cáo công tác tài chính năm 2023

Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động tham luận

Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp tham luận

Trung tâm An toàn lao động tham luận

Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường tham luận

Thư ký hội nghị đọc nghị quyết

Các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội