Thành tích của viện

Thứ Năm, 07/12/2023, 04:55(GMT +7)
Viện đã được tặng thưởng:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015)
 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011)
 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2006)
– Huân chương Độc lập hạng Ba (2001)
– Huân chương Lao động hạng Nhất (1991)
– Huân chương Lao động hạng Nhì (1981)
– Huân chương Lao động hạng Ba (2002 và 2004 cho 2 Phân viện)
– Cờ của TLĐLĐVN
– Nhiều bằng khen của Nhà nước và Bộ KHCN và Môi trường
– Nhiều bằng sáng chế công vụ
– Nhiều giải thưởng Quốc gia, Huy chương vàng, cúp vàng về chất lượng các sản phẩm KHCN