Thư mời báo giá vật tư, thiết bị nâng cấp máy tính và cung cấp máy tính để bàn

Thứ Hai, 08/07/2024, 04:40(GMT +7)

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Viện) có kế hoạch về việc nâng cấp máy tính và mua máy tính để bàn cho các phòng chức năng tại trụ sở số 99 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Viện trân trọng kính mời Các đơn vị/Nhà cung cấp dịch vụ quan tâm thực hiện công tác khảo sát, báo giá về việc nâng cấp máy tính và mua máy tính để bàn cho các phòng chức năng tại địa điểm nêu trên (Có Phụ lục danh mục đính kèm).

Đề nghị Các đơn vị/Nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá đã bao gồm thuế, phí, chi phí nhân công và toàn bộ chi phí khác để thực hiện dịch vụ.

Báo giá gửi về: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

Địa chỉ: Số 99 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 39421713

Thời gian nhận báo giá: Trước 16 giờ, ngày 15/7/2024.

Tải về để xem chi tiết Thư mời tại đây