Tên/mã số đề tài
Lĩnh vực
Tìm kiếm nâng cao

“Nghiên cứ cơ sở khoa học và xây dựng phương pháp luận kiểm soát rủi ro nghề nghiệp phù hợp với phát triển hội nhập của Việt Nam”

 • Chủ nhiệm đề tài: TSKH. Phạm Quốc Quân

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

  Năm thực hiện: 2020

Nghiên cứu cơ sở khoa học để hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo hiểm bắt buộc tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong điều kiện VN đến năm 2035

 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Trần Hải

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

  Năm thực hiện: 2020

Nghiên cứu hiện trạng bệnh nhiễm đọc styren và đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Xuân Trung

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp

  Năm thực hiện: 2021

Nghiên cứu mức tiếng ồn tiếp xúc của công nhân một số ngành có mức ồn cao để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN về phương pháp đánh giá mức tiếng ồn tiếp xúc

 • Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện NC KHKT bảo hộ lao động

  Năm thực hiện: 2011

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cụm thiết bị xử lý nước cấp sinh hoạt di động cho các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng ngập lụt miền Trung

 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Nam Đàn

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

  Năm thực hiện: 2007

Nghiên cứu giảm rung cho công nhân sử dụng máy khoan khí nén cầm tay bằng bộ tắt chấn động lực kết hợp với phương tiện bảo vệ cá nhân

 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

  Năm thực hiện: 2007

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng thử nghiệm robot mini di động cho các ngành nghề, khu vực sản xuất có nguy cơ cao gây sự cố tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Triệu Quốc Lộc

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

  Năm thực hiện: 2007

Nghiên cứu giải pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại một số cơ sở đóng tàu biển góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

 • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hoàng Phương

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Trạm QT&PT MTLĐ

  Năm thực hiện: 2021

“Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”

 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Trần Hải

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Trạm QT&PT MTLĐ

  Năm thực hiện: 2018

“Nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động có hại đến cơ xương khớp cho công nhân sản xuất giày”

 • Chủ nhiệm đề tài: BS. Võ Quang Đức

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Viện NC KHKT bảo hộ lao động

  Năm thực hiện: 2014

Nghiên cứu đánh giá rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và đề xuất áp dụng hệ thống quản lý phù hợp ở các cơ sở khai thác và chế biến đá

 • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thắng Lợi

  Trạng thái: Đã hoàn thành

 • Đơn vị chủ trì: Trạm QT&PT MTLĐ

  Năm thực hiện: 2018