“Nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động có hại đến cơ xương khớp cho công nhân sản xuất giày”

Mã số đề tài: 214/09/VBH
icon user
Chủ nhiệm đề tài: BS. Võ Quang Đức
  • Năm bắt đầu: 2014
  • Năm hoàn thành: 2014

Lĩnh vực: Sức khỏe và nghề nghiệp

Trạng thái: Trả phí

Từ khóa: Ergonomic, hệ cơ xương, sản xuất giày

TÓM TẮT

I. Mục tiêu nghiên cứu

  1. Đưa ra được một vài giải pháp về ecgonomi và tổ chức lao động để giảm thiểu tác động có hại tới hệ cơ xương NLĐ trong sản xuất giày;
  2. Đánh giá được hiệu quả của các giải pháp thông qua ứng dụng thử tại một vài cơ sở sản xuất giày tại Tp. HCM.

II. Nội dung nghiên cứu

* Khảo sát tư thế lao động và Ergonomics

  – Khảo sát dây chuyền sản xuất, quay film, chụp hình để phân tích tư thế lao động, thời gian lặp lại thao tác. Dùng bảng kiểm tra ergonomics (ergonomics checklist của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế- ILO) để đánh giá tư thế lao động và ảnh hưởng của nó.

* Nghiên cứu một số giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và đáng giá các giải pháp:

Các giải pháp chính được nghiên cứu gồm:

  • Tổ chức lao động, phân ca, thay ca hợp lý, luân chuyển công việc trong dây chuyền, điều chỉnh mặt bằng thao tác phù hợp với người Việt nam, tập thể dục …
  • Sau khi khảo sát, chọn những công đoạn mà người công nhân phải đứng, ngồi cố định trọng một thời gian dài, để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ghế cho người lao động làm việc với tư thế ngồi cố định.
  • Nghiên cứu,Thiết kế, chế tạo ghế cho người lao động làm việc tư thế đứng
  • Ứng dụng các giải pháp và đánh giá hiệu quả của chúng: cho người lao động sử dụng thửghế và đánh giá lại hiệu quả thông qua phiếu “ergonomics checklist” của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế- ILO.

III. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

– Điều tra, khảo sát thực nghiệm

– Phỏng vấn người lao động, người sử dụng lao động