An toàn lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

Thứ Tư, 17/04/2024, 09:15(GMT +7)

Xác định an toàn vệ sinh lao động góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, thân thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động; xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện lao động.

Một buổi tập huấn sơ cứu người bị tai nạn tại Công ty TNHH BH Flex Vina

Công ty TNHH BHFlex Vina, Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử và tấm mạch in mềm. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty luôn quan tâm, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Hằng năm, công ty xây dựng và ban hành kế hoạch, nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ trang phục, thiết bị bảo hộ an toàn cho người lao động; thường xuyên đào tạo, tập huấn cho người lao động các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Theo chị Hà Thị Vân, Trưởng Phòng Hành chính công ty: “Để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, công ty đã thành lập Ban An toàn vệ sinh lao động thường xuyên phối hợp với các bộ phận, hệ thống an toàn vệ sinh viên đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; giám sát, kiểm tra, xây dựng quy trình, báo cáo các vấn đề an toàn tại cơ sở nhằm kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy hiểm, gây hại đến môi trường làm việc của người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng liên kết với các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm định, kiểm tra hiện trạng sử dụng của các thiết bị máy móc và mức độ an toàn tại nhà máy; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho người lao động 1 lần/năm, thực hiện khám chuyên sâu đối với người lao động tại một số bộ phận đặc thù nhằm phát hiện các bệnh nghề nghiệp 2 lần/năm.

Cũng như vậy, xác định an toàn lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, Công ty TNHH Hitachi Astemo Vĩnh Phúc, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên luôn coi trọng công tác này. Công ty đã thành lập Ủy ban An toàn vệ sinh lao động, đứng đầu là Tổng Giám đốc Công ty, thành viên gồm trưởng, phó các phòng, ban và các tổ trưởng. Ủy ban An toàn vệ sinh lao động của công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch hoạt động hằng năm; khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tập huấn, đào tạo bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên kiểm định, kiểm soát và đưa vào kế hoạch hằng năm các thiết bị phục vụ sản xuất theo đúng quy trình, quy định. Các thiết bị đưa vào sản xuất đều phải đánh giá tuân thủ quy định về trách nhiệm xã hội (SA) khi đủ điều kiện an toàn mới được đưa vào sản xuất. Công ty còn thành lập Đội An toàn vệ sinh viên gồm hơn 40 thành viên làm việc trong 3 ca hằng ngày đánh giá an toàn trong các ca làm việc. Đồng thời, Ủy ban An toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp thường xuyên đánh giá định kỳ mức độ an toàn của nhà xưởng ít nhất 1 lần/tháng.

Xác định bảo đảm vệ sinh an toàn lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ban hành các tiêu chí, chuẩn mực về an toàn vệ sinh lao động gắn với chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; rà soát, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn tại các phân xưởng, nhà máy. Cùng với đó, thường xuyên tư vấn, tập huấn cho người lao động các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất kinh doanh của từng ngành, nghề, lĩnh vực; đặc biệt chú trọng các công việc có nguy cơ rủi ro cao như: Nghề hàn cắt, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn hóa chất, điện… Đồng thời, triển khai các chế độ phúc lợi, chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc cho người lao động.

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, phổ biến tới người lao động các chính sách mới về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động đối thoại về an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy việc thực thi và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai chính sách, pháp luật về lĩnh vực này tại các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức 6 hội nghị cho 700 lượt cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  hội nghị cập nhật những quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động cho gần 200 cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức 50 hội nghị thu hút hơn 6.000 lao động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Luật Bảo hiểm xã hội và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Thực hiện Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tăng cường, đa dạng hóa các các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức về bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn – xanh – sạch – đẹp – thân thiện; nâng cao chất lượng các hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tăng cường đối thoại, giải đáp chính sách, vướng mắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động ở các cấp, trong các doanh nghiệp, cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tháng An toàn vệ sinh lao động năm nay, các ngành chức năng cũng tiếp tục tăng cường các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở; tập trung thanh tra, kiểm tra trong một số ngành, lĩnh vực để xảy ra nhiều tai nạn lao động như: Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng, làm việc trong không gian hạn chế, sử dụng điện, thiết bị áp lực, hóa chất, sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, các khu vực làng nghề, cụm công nghiệp… bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh kiểm tra, tự kiểm tra rà soát nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, tổ, đội để phát hiện những thiếu sót, nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động và có các giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Hồng Yến

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc