Bắc Giang: Chuẩn bị cho Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Thứ Ba, 26/03/2024, 09:02(GMT +7)

(LĐXH) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được phát động với chủ đề “Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Tháng hành động được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2024.

Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành đồng về ATVSLĐ năm 2024

Trước thời điểm Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024), các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, phát sóng các thông điệp, video cảnh báo về các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động và người sử dụng lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, trong đó quy định rõ thời gian, kinh phí triển khai các hoạt động như: Huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội quy, quy trình, biển báo, biển cấm, các thiết bị bảo đảm ATVSLĐ; mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân; đo kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các năm trước,…

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phát hành các thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ. Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh hoạt động truyền thông ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về ATVSLĐ. Phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động và người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, tư vấn cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc không có quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong tháng hành động theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trong đó tập trung kiểm tra nội dung thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, việc sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, việc thực hiện, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn lao động đối với thiết bị được sử dụng và vận hành tại cơ sở lao động, doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, động viên một số gia đình có người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin,… Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm ATVSLĐ và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác ATVSLĐ của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động…/.

Minh Cảnh
(Nguồn tin: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)