Đắk Lắk: Nhiều hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Thứ Tư, 24/04/2024, 09:20(GMT +7)

(LĐXH) – Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn, vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã ban hành Kế hoạch số 12/KH – UBND về triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, mục đích và nội dung của Kế hoạch Tháng hành động là nhằm tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và triển khai các chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024. Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay tỉnh Đắk Lắk chọn chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi công ứng”. Đồng thời, tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dung và chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Thời gian tổ chức triển khai Tháng hành động bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 đến 31/5/2024 trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 Bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Công tác tuyên truyền của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được tỉnh tập trung đẩy mạnh vào sáu hoạt động trọng tâm chính như: Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội; tuyên truyền, thông tin kịp thời về nguyên nhân các vụ TNLĐ,
BNN, sự cố để phòng tránh TNLĐ, BNN, phòng chống cháy nổ trong các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và trong chuỗi công ứng các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc an toàn – xanh – sạch – đẹp- thân thiện.

Các sở, ban ngành và đoàn thể tham gia hưởng ứng tích cực Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động huấn luyện về ATVSLĐ, chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tăng cường đối thoại, giải đáp chính sách, vướng mắc trong công tác ATVSLĐ ở các cấp, trong doanh nghiệp, cơ sở nhằm nâng cáo hiệu quả thực thi Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổng thời ra soát, nhận diện, đánh giá các nguy cơ, rủi ra về ATVSLĐ, đặc biệt là trong các nhóm ngành, nghề, công việc có nguy cơ rủi ro cao như: làm việc trên cao, cắt hành, làm việc trong không gian hạn chế, trong xây dựng, khai khoáng, trong dử dụng điện…

Song song đó, Kế hoạch của Tháng hành động ATVSLĐ còn yêu cầu đẩy mạnh công tác tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các biện pháp ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra một số ngành, lĩnh vực để xẩy ra nhiều TNLĐ như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng, làm việc trong không gian hạn chế, sử dụng điện, thiết bị áp lực, hoá chất, sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, các khu làng nghề, cụm công nghiệp; kiểm tra, tự kiểm tra rà soát nội quy, quy trình ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, tổ, đội để kịp thời phát hiện các thiếu sót, các nguy cơ mất ATVSLĐ và các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ.

Đồng thời, trước và trong Tháng hành động ATVSLĐ, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhận bị TNLĐ, BNN nhằm kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; gắn với đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về các hệ luỵ do TNLĐ, BNN gây ra để cảnh báo, tuyên truyền tới cộng động, doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốttrong công tác ATVSLĐ trong thời gian tới. Song song đó, tỉnh có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, ca nhân có thành tích xuất sắc về ATVSLĐ trong Tháng hành động ATVSLĐ.

Nhiều hội nghị, hội thảo tập huấn được triển khai song song với các hoạt động trước và trong Tháng hành động ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ trên địa bàn

Về phân công nhiệm vụ triển khai kế hoạch Tháng hành động ATVSLĐ, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động phối hợp phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tập trung vào các nội dung để cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống TNLĐ, BNN. Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung hoạt động của Tháng  hành động ATVSLĐ 2024; tổ chức in ấn các pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi về Tháng hành động về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, Sở cần tập trung nâng cao năng lực cho người làm công tác quản lý, triển khai chính sách, pháp luật về công tác ATVSLĐ từ cấp tỉnh đến cấp xã và trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động làm công tác ATVSLĐ; tổ chức đối thoại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ATVSLĐ với người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn. Đồng thời, tập huấn triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, từng bước xây dựng văn hoá an toàn trong lao động, đáp ứng chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý ATVSLĐ. Ngoài ra, Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật ATVSLĐ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ, rủi ro cao về TNLĐ, BNN.

UBND tỉnh giao Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp trong tỉnh vận đoạng Đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức của tổ chức công đoàn các cấp, công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác ATVSLĐ. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị Liên đoàn lao động các huyện thị, thành phố, công đoàn ngành tổ chức triển khai, thực hiện tốt phong trào “ xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” tại cơ quan, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh lao động đối với công tác ATVSLĐ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Y tế tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, thực hiện thông tin, truyền thông, hướng dẫn về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo các tuyến Y tế các huyện thuộc ngành ( Bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị x4, thành phố) khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tại các cơ quan và đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các hoạt động về Tháng ATVSLĐ, tuyên truyền về Luật ATVSLĐ, các văn bản có liên quan về ATVSLĐ. Đồng thời phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các nhà mạng triển khai gửi tin nhắn các khẩu hiệu tuyên truyền về ATVSLĐ đến các thuê bao trên địa bàn tỉnh trong Tháng hành động.

Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Sở Công thương tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tại các cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo các doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp treo bang rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ. Đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn kinh doanh khí Gas, an toàn điện, an toàn hoá chất, an toàn khai thác mỏ lộ thiên, vận hành, sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Các Sở Xây dựng, Giao Thông vận tải, Ban quản lý Khu công nghiệp, các Sở ban ngành, Hội đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố  xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 tại cơ sở và các đơn vị trực thuộc…

           Vương Linh

Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội