Điện lực Yên Bái đảm bảo thực hiện nhiều công tác an toàn lao động

Thứ Sáu, 29/03/2024, 10:09(GMT +7)

CTTĐT – Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, vì vậy ngay từ đầu năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái ( PC Yên Bái) đã và đang tập trung nhiều giải pháp triển khai thực hiện các quy định, nhiệm vụ trong công tác an toàn lao động, góp phần phòng, chống và tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnCông ty Điện lực Yên Bái diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trong những năm gần đây, PC Yên Bái  luôn quan tâm tổ chức bộ máy làm làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Công ty đã thành lập và kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ. Tại các đơn vị sản xuất có các tiểu ban và có 01 cán bộ An toàn chuyên trách. Tại các tổ, đội sản xuất được bố trí từ 1 đến 2 cán bộ an toàn vệ sinh viên tùy theo khối lượng quản lý vận hành.

Năm 2024, để đảm bảo an toàn trong lao động sản, xuất, phòng chống tai nạn lao động nghề nghiệp, PCCCN, PC Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy chế, quy trình, quy định của Tổng Công ty, Công ty về công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản, xuất, áp dụng quy trình quản lý rủi ro về ATVSLĐ, PCCN…

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt văn hóa an toàn lao động, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động, rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định về tổ chức, phân định trách nhiệm và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ động lập kế hoạch trong công tác  ATVSLĐ, kế hoạch trang bị dụng cụ, phương tiện sản xuất, an toàn, các đơn vị tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy chế, quy trình, quy định của Tổng Công ty, Công ty về công tác ATVSLĐ-PCCC, áp dụng quy trình quản lý rủi ro về ATVSLĐ… Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt văn hóa an toàn lao động, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động.

Để đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp đề ra, chiều ngày 22/3/2024, PC Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2023; Thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai năm 2024. Đồng thời, đây cũng là dịp phát huy quyền dân chủ của người lao động, cũng như người lao động tham gia đóng góp ý kiến về mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp trong các họat động sản xuất kinh doanh (SXKD) và bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.

Giám đốc PC Yên Bái ông Cao Bình Định cho biết: Năm 2024 được xác định là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2024 cũng là năm đánh dấu chặng đường 45 năm thành lập, xây dựng và phát triển của Công ty, do đó các phòng ban, đơn vị cần bám sát mục tiêu kế hoạch và Nghị quyết hội nghị năm 2024 đã đề ra để chủ động kế hoạch và giải pháp thực hiện để hoàn thành, tuyệt đối tuân thủ và đảm bảo quản lý rủi ro về ATVSLĐ, PCCN. Bên cạnh đó, PC Yên Bái tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, chế độ và thu nhập cho người lao động…

Theo đó PC Yên Bái đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 gồm 05 thành viên và bầu 04 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sửa chữa lưới điện, ngăn ngừa, giảm thiểu và không để xảy ra tai nạn lao động, PC Yên Bái luôn tăng cường công tác kiểm tra hiện trường sản xuất của các đơn vị trực thuộc. Các đoàn kiểm tra hiện trường sản xuất có sự tham gia của lãnh đạo Công ty, các phòng chuyên môn đến hiện trường sản xuất để kiểm tra công tác triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn trong tổ chức thi công; việc sử dụng đúng và đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; việc chấp hành các nội quy, quy định, kỷ luật lao động có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa các sai phạm trong quá trình làm việc.

Qua kiểm tra hiện trường sản xuất đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc nhận diện mối nguy hiểm, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá rủi ro cho công nhân, người lao động để từ đó đề ra biện pháp kiểm soát, khắc phục nhằm giảm thiểu các rủi ro trong khi thực hiện công việc…

Cùng với đó, người lao động của PC Yên Bái luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, được quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm lý lao động, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Ngoài ra, còn được đào tạo, huấn luyện trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng về thực hiện an toàn lao động tại hiện trường làm việc trước khi vào làm việc và huấn luyện định kỳ theo quy định.

Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động là do lỗi chủ quan của người lao động, vì vậy, PC Yên Bái thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý, sử dụng các thiết bị điện; xây dựng kế hoạch về xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hàng năm cho lưới điện; kiểm tra tổng lưới điện, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết còn tồn tại trên lưới điện nhằm hạn chế sự cố do lỗi chủ quan gây ra; trang bị kịp thời, đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, đảm bảo đáp ứng đủ để phục vụ sản xuất. đồng thời, triển khai đưa công nghệ mới vào sản xuất như: Hệ thống điều khiển từ xa; hệ thống đo đếm bằng công tơ điện tử, trang bị xe nâng, xe cẩu cho những lao động làm việc trên cao….  Đặc biệt trong những năm vừa qua PC Yên Bái đã hoàn thiện đưa vào hoạt động Đội sửa chữa điện Hotline để giúp giảm nguy cơ mất an toàn cho người lao động.

Với những giải pháp đồng bộ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp lãnh đạo cùng với sự đồng lòng của CBCNV. PC Yên Bái phấn đấu và quyết tâm thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động trong năm 2024.

Ban Biên tập

(Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)