Hội nghị phổ biến kiến thức, nhận thức chung về Chuyển đổi số

Thứ Ba, 07/05/2024, 02:20(GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và thực hiện theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động về xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, trong hai ngày 6-7/5/2024, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức hai buổi trao đổi để phổ biến kiến thức, nhận thức chung về Chuyển đổi số bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị có sự tham gia của Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động TS. Nguyễn Anh Thơ; Viện trưởng Viện chiến lược chuyển đổi số TS. Lê Nguyễn Trường Giang, cùng toàn thể lãnh đạo các trung tâm, phân viện, phòng ban và các nghiên cứu viên của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

TS. Lê Nguyễn Trường Giang tặng cuốn sách “Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số Quốc gia” cho TS. Nguyễn Anh Thơ. Ảnh: Phi Long

Với mục tiêu trang bị và cập nhật những kiến thức chung, cơ bản về chuyển đổi số, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức về chuyển đối số cho lãnh đạo và cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Viện; phát huy vai trò, hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số của người đứng đầu đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số. Hội nghị đã cung cấp những thông tin, kiến thức một cách toàn diện, tổng quan về chuyển đổi số, định hướng, gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giúp lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong việc chuyển đổi số.

Khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho biết phương châm của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đối với việc chuyển đổi số đó chính là phải theo yêu cầu của pháp luật; theo nhu cầu của doanh nghiệp và phải hướng tới phục vụ người lao động. Trong quá trình chuyển đổi đó, Viện sẽ thuận lợi hóa quá trình điều hành hoạt động công việc cũng như nắm được nguồn tài nguyên lớn nhất đó là dữ liệu về an toàn, dữ liệu về sức khỏe người lao động, môi trường lao động hay các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện chiến lược chuyển đổi số giới thiệu một số khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, sự cần thiết của chuyển đổi số trong an toàn…..

Hội nghị đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, giúp các lãnh đạo, công nhân viên chức của Viện mở rộng thêm kiến thức, tiếp nhận thông tin để vận dụng vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ, coi chuyển đổi số là hoạt động cần thiết nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao chất lượng, thu thập dữ liệu từ các bên được dễ dàng hiệu quả hơn trong công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

NKT