ILO thảo luận cách giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

Thứ Hai, 18/03/2024, 11:21(GMT +7)

Tại hội nghị cấp cao về sức khỏe tâm thần và công việc do Chủ tich Hội đồng EU của Bỉ tổ chức, ILO đã thảo luận về cách thức thúc đẩy sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc và thông báo ngắn gọn về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực này.

“Thế giới việc làm đang thay đổi với tốc độ đáng kể và các hình thức làm việc mới đã làm trầm trọng thêm các rủi ro tâm lý xã hội và sức khỏe tâm thần theo nhiều cách”, Joaquim Pintado Nunes, Giám đốc chi nhánh ILO chịu trách nhiệm về quản lý lao động, thanh tra lao động và ATVSLĐ cho biết trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Ông miêu tả một số áp lực trong môi trường làm việc ngày nay. Tình trạng bất ổn trong công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và khi nhiều nơi làm việc trở nên ảo, người lao động có thể cảm thấy bị cô lập hơn. “Việc dễ dàng truy cập công nghệ thông tin buộc nhiều người trong chúng ta phải trả lời email suốt ngày đêm, ngay cả khi chúng ta có quyền ngắt kết nối”, ông nói. Ngoài ra, các yếu tố như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thông tin sai lệch và phân biệt đối xử cũng đang ảnh hưởng đến cả nơi làm việc và người lao động, làm gia tăng mức độ căng thẳng và lo lắng.

Mối lo ngại về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng lao động đang ở mức cao đáng báo động. Theo nghiên cứu phối hợp giữa ILO-WHO, 15% người trưởng thành trong độ tuổi lao động trên toàn cầu có rối loạn tâm thần. Trầm cảm và lo lắng gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu khoảng gần 1 nghìn tỷ USD mỗi năm, phần lớn là do mất năng suất lao động. Để bảo vệ người lao động bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe tâm thần, khung Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đòi hỏi những nỗ lực hợp tác tập trung vào cả 4 trụ cột của Chương trình nghị sự về Việc làm Bền vững. Chúng là một phần của một khuôn khổ rộng lớn hơn: bất kỳ phương pháp tiếp cận nào nhằm giải quyết vấn đề sức khỏe và phúc lợi xã hội đều có một tác động tích cực.

Quyền có một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh đã được bổ sung vào các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc, Công ước về ATVSLĐ (số 155), và Cơ chế thúc đẩy Công ước ATVSLĐ (số 187), nay là các Công ước cơ bản.

Mặc dù số lượng các nước thành viên EU phê chuẩn 2 Công ước này đã gia tăng trong những tháng gần đây nhưng chỉ có 12 nước thành viên EU phê chuẩn cả 2 Công ước này. Ông Pintado Nunes kêu gọi các nước thành viên EU chưa phê chuẩn các tiêu chuẩn này hãy làm như vậy.

Gần đây ILO ban hành Chiến lược toàn cầu về ATVSLĐ, trong đó tập trung chủ yếu vào sức khỏe tâm thần, và một kế hoạch hành động cho giai đoạn 2024-30. Chiến lược nhằm mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức thành viên của ILO thực hiện các hành động để:

  1. tăng cường khung quốc gia về ATVSLĐ;
  2. lồng ghép và cải thiện sự phối hợp chính sách về ATVSLĐ và các lĩnh vực chính sách khác, bao gồm chính sách môi trường, chương trình nghị sự và giáo dục sức khỏe rộng hơn.
  3. Tăng cường các hệ thống quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc.

ILO đang làm việc với các đối tác của mình để hỗ trợ ngăn ngừa các rủi ro về sức khỏe tâm thần, bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc, đồng thời hỗ trợ những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần để họ có thể tham gia hoặc tái gia nhập thị trường lao động. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với EU để làm cho sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc trở thành hiện thực”, ông kết luận.

Biên dịch: Xuân Đài

Nguồn: https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_910146/lang–en/index.htm