Làm việc với Viện Chiến lược Chuyển đổi số DTSI

Thứ Hai, 08/04/2024, 05:03(GMT +7)

Chiều ngày 08/4/2024, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã có buổi làm việc với ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số về hướng hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Viện trong thời gian tới. Tham gia làm việc, về phía Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, có TS. Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng và Lãnh đạo các Phân viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung, miền Nam, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Viện.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai bên đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và những kết quả đã đạt được trong công tác chuyển đổi số của hai đơn vị.

Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho biết, thời gian vừa qua, Viện ATVSLĐ đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về an toàn, vệ sinh lao động trên môi trường thông tin bản đồ (GIS), nhằm quản lý thông tin về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số; xây dựng nền tảng đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ trên môi trường số. Trong thời gian tới, Viện tiếp tục phát triển phần mềm ở cấp địa phương và doanh nghiệp. Với mong muốn thúc đẩy công tác ứng dụng chuyển đổi số các hoạt động trong lĩnh vực ATVSLĐ, Viện mong muốn hợp tác với Viện Chiến lược Chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện chuyển đổi số, tiến tới xây dựng đề án cấp quốc gia hoặc cấp TLĐLĐVN về chuyển đổi số trong lĩnh vực ATVSLĐ.

Chia sẻ kinh nghiệm về quá trình chuyển đổi số, ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số chia sẻ, công tác chuyển đổi số hiện nay đang tồn tại hai vấn đề: thứ nhất là nhiều cơ quan, đơn vị chưa hiểu rõ về chuyển đổi số, chưa biết bắt đầu từ đâu; thứ hai là hiện nay có một số cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số chưa thực sự chất lượng. Ông cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với Viện ATVSLĐ trong việc xây dựng đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực ATVSLĐ của Viện, trước hết là thực hiện đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao nhận thức đúng về chuyển đổi số, hướng đến thực hiện công tác chuyển đổi số có hệ thống hơn. Đồng thời, phối hợp tổ chức hội thảo về khoa học về ATVSLĐ trong quá trình chuyển đổi số.

Đồng ý với những ý kiến của ông Lê Nguyễn Trường Giang, ông Nguyễn Anh Thơ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan lên kế hoạch tổ chức đào tạo trong tháng 5/2024, tổ chức hội thảo khoa học và hy vọng hai bên có thể có những hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau lâu dài trong thời gian tới.

Xuân Đài.

Ảnh: Phi Long