Nghĩa Lộ – Xây dựng Văn hóa an toàn lao động trong ngành điện

Thứ Sáu, 29/03/2024, 10:16(GMT +7)

CTTĐT – Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị đã được Điện lực Nghĩa Lộ chú trọng thực trong suốt thời gian qua.

Cán bộ, công nhân viên ĐL Nghĩa Lộ đọc lời thề “Thực hiện Văn hóa an toàn lao động”Cán bộ, công nhân viên ĐL Nghĩa Lộ đọc lời thề “Thực hiện Văn hóa an toàn lao động”Cán bộ, công nhân viên ĐL Nghĩa Lộ đọc lời thề “Thực hiện Văn hóa an toàn lao động”

Nhằm góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, giảm thiểu nỗi đau, thiệt hại cho gia đình Người lao động và xã hội, năng suất lao động tăng cao, đơn vị ngày càng phát triển. Điện lực Nghĩa Lộ quan tâm đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động sẽ từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn. Người lao động có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc.

Ngày trong trung tuần tháng 3 năm 2024, Điện lực Nghĩa Lộ đã tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động. Theo đó, nội dung kế hoạch  xây dựng văn hoá an toàn lao động được thực hiện thường xuyên với việc xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn, xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, với các biểu hiện cụ thể, đó là thông qua thái độ của Người lao động đối với việc chấp hành các Quy trình, Quy định về an toàn lao động, thái độ với việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, thái độ của Người lao động chấp hành nghiêm túc các Quy trình vận hành thiết bị điện, lưới điện, ý thức tự bảo vệ mình. Sự thể hiện của các bên (Người sử dụng lao động, Người lao động) sẽ là hình ảnh rõ nét và mấu chốt của văn hoá an toàn lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt  công tác giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ lưới điện  của người  lao động,  các  giải pháp quản trị giảm sự cố nâng cao độ tin cậy lưới điện của Điện lực Nghĩa Lộ; Kiện toàn mô hình quản trị, khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng thực hiện công tác KTVH và ATVSLĐ của Điện lực Nghĩa Lộ và các giải pháp: Nâng cao trình độ quản trị giảm thiểu tai nạn lao động trong công tác ATVSLĐ và KTVH qua kèm cặp, huấn luyện định kỳ, nhận diện rủi ro cho người lao động; Nâng cao chất lượng quản lý khách hàng chuyên dùng, thực trạng và giải pháp; Cập nhật và khai thác ứng dụng Pmis và CBM trong vận hành thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả.

Với việc nhanh chóng triển khai kế hoạch và phát động  ký cam kết đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2024,  Điện lực Nghĩa Lộ đã lan tỏa đến tất cả người lao động của các đơn vị trực thuộc trong toàn điện lực nhằm hướng tới mục tiêu và tạo sự quan tâm, hành động liên quan đến an toàn và sức khỏe của người lao động trong môi trường làm việc.

Ban Biên tập

(Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái)