Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động

Thứ Sáu, 23/02/2024, 03:28(GMT +7)

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Địa chỉ: 99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+8424) 22172473; 22172480 – Fax: (8424) 3822 3011
Hotline: 0941042838
Email: moitruonglaodong@vnniosh.vn
Website:
https://Wemos.vn/
————————————

Vị trí, chức năng của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động:

– Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động theo Quyết định số 1852/QĐ-TLĐ ngày 06/11/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý, triển khai, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

– Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Trụ sở Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động được đặt tại Số 99 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động:

– Thực hiện các dịch vụ công về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

– Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phân tích và cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng môi trường, hiện trạng môi trường (với độ tin cậy theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế) cho Bộ Tài nguyên và Môi trường: phục vụ cho việc xây dựng chủ trường và ra quyết định trong công tác giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường.

– Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường lao động, môi trường công nghiệp.

– Đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực môi trường lao động, môi trường công nghiệp; đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quan trắc và phân tích môi trường theo yêu cầu công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở Trung ương và Địa phương.

– Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật: quan trắc và phân tích, đánh giác tác động môi trường, đo đạc các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường; đầu tư, chuyển giao công nghệ, cung ứng hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường.

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
Địa chỉ: Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội