Ứng dụng KHCN, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

Thứ Hai, 01/04/2024, 09:37(GMT +7)

Thời gian qua, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong các lĩnh vực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.