Xây dựng môi trường làm việc an toàn

24/05/2022
Nhằm tạo cao trào cho các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, Chính phủ đã quyết định chọn Tháng 5 hằng năm là Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. Tháng hành động về An toàn vệ sinh ...

Cùng nhau tạo dựng môi trường làm việc an toàn

21/05/2020
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động không chỉ là ước mơ đối với những công nhân trực tiếp sản xuất, mà còn là mục tiêu hướng tới của nhiều công ty, doanh nghiệp nhằm ...

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động

04/03/2020
Bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) là một trong những chính sách của hệ thống an sinh xã hội nước ta, nhằm bảo đảm hơn đời sống của người lao động khi gặp rủi ro. Vì vậy, Luật ...

Thúc đẩy doanh nghiệp và người lao động bảo đảm môi trường làm việc an toàn

18/02/2020
Là tỉnh tập trung đông khu công nghiệp, để bảo vệ sức khỏe cho người lao động (NLĐ), những năm qua, Bắc Ninh luôn nỗ lực triển khai các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); thúc đẩy doanh ...

Tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động

10/01/2020
Các cấp Công đoàn thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động ...

Phú Yên: Hiệu quả từ phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”

21/04/2017
Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” là một hoạt động được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động rộng rãi vì sức khỏe người lao động (NLĐ) vàbảo vệ môi trường. Thời gian ...