Danh mục 28 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:05(GMT +7)

Để bảo vệ sức khoẻ cho công nhân viên chức trong lao động sản xuất và công tác, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách, chế độ và những biện pháp cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, trang bị phòng hộ lao động, tăng cường bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công nhân làm các nghề tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố độc hại. Các cơ sở sản xuất cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chính sách và chế độ trên, đã tuyên truyền giáo dục cho công nhân viên chức thực hiện các biện pháp phòng chống độc hại. Tuy nhiên điều kiện trang thiết bị kỹ thuật bảo hộ lao động và vệ sinh trong sản xuất hiện nay còn hạn chế. Những yếu tố độc hại còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và gây bệnh nghề nghiệp cho công nhân viên chức.

Cho đến ngày 30/11/2011 đã có 28 bệnh nghề nghiệp đã được Nhà nước công nhận và được chi trả chế độ bảo hiểm. Nội dung chi tiết được nêu cụ thể trong các văn bản Thông tư Liên bộ số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH, Thông tư Liên bộ số 29-TTLB, Quyết định số 167/BYT-QĐ,
Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT và Thông tư số 42/2011/TT-BYT.

Danh mục 28 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm được chia thành 5 nhóm:

STT

Tên các bệnh phân theo nhóm

Ban hành tại
văn bản

 

Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản

 

1

1. Bệnh bụi phổi – Silic nghề nghiệp (BP-silic)

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

2

2. Bệnh bụi phổi Atbet (amiăng) (BP-amiăng)

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

3

3. Bệnh bụi phổi bông (BP-bông)

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

4

4. Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp (viêm PQ- NN)

Quyết định 167/BYT-QĐ

5

5. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp

Quyết định 27/2006/QĐ-BYT

 

Nhóm II: Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp

 

6

1. Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

7

2. Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzene

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

8

3.Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

9

4. Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

10

5. Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro toluen)

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

11

6. Bệnh nhiễm độc asen và các hợp chất asen nghề nghiệp

Quyết định 167/BYT-QĐ

12

7. Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp

Quyết định 167/BYT-QĐ

13

8. Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp

Quyết định 167/BYT-QĐ

14

9. Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp

Quyết định 27/2006/QĐ-BYT

15

10. Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp

Thông tư 42/2011/TT-BYT

 

Nhóm III: Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý

 

16

1. Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

17

2. Bệnh điếc do tiếng ồn (điếc NN)

Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

18

3. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

19

4. Bệnh giảm áp mãn tính nghề nghiệp

Quyết định 167/BYT-QĐ

20

5. Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân

Thông tư 42/2011/TT-BYT

 

Nhóm IV: Các bệnh da nghề nghiệp

 

21

1. Bệnh sạm da nghề nghiệp

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

22

2. Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

23

3. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp

Quyết định 27/2006/QĐ-BYT

24

4. Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp

Quyết định 27/2006/QĐ-BYT

 

Nhóm V: Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp

 

25

1. Bệnh lao nghề nghiệp

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

26

2. Bệnh viêm gan virút nghề nghiệp

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

27

3. Bệnh do xoắn khuẩn leptospira nghề nghiệp

Thông tư liên bộ số 29-TTLB

28

4. Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thông tư 42/2011/TT-BYT

 


(Nguồn tin: NILP)