Cách thức cải thiện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Phần 3: Hoạt động cải thiện

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:47(GMT +7)

Người sử dụng lao động và người lao động trong các DNVVN thường bận bịu với công việc phát triển sản xuất kinh doanh. Các hoạt động dịch vụ ATVSLĐ sẽ thực sự có ích khi giúp họ tiến hành cải thiện cụ thể tại nơi làm việc, dễ thực hiện và không tốn nhiều thời gian. Nhà cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản phải là người bạn, là người giúp đỡ họ, không phải là cơ quan quyền lực nhà nước, do đó cần có thái độ cung cấp dịch vụ phù hợp.

Các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cải thiện trong DNVVN

Có các cách thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cải thiện trong DNVVN mục tiêu. Đó là, các giải pháp chi phí thấp, kết hợp giữa cải thiện ATVSLĐ với nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh doanh, cải thiện từng bước, cách tiếp cận tích cực thông qua việc học tập những điển hình tốt tại địa phương. Ví dụ về các cách hiệu quả để thúc đẩy hành động ATVSLĐ trong DNVVN được minh hoạ tại hình dưới:

Các giải pháp cải thiện thực tế

Thứ nhất là đánh giá và kiểm soát nguy cơ đơn giản, dễ thực hiện sẽ góp phần to lớn và tạo điều kiện thuận lợi cho các DNVVN tiến hành cải thiện. Có nhiều giải pháp và lĩnh vực kỹ thuật khác nhau nhằm giảm các mối nguy cơ hiện có, việc cải thiện ATVSLĐ trong các DNVVN có thể đạt được theo cách từng bước một là điều quan trọng. Thủ tục đơn giản và cải thiện từng bước sẽ phù  hợp đối với người sử dụng lao động và người lao động giúp họ có thể tiến hành cải thiện ngay được.

Thứ hai là sử dụng những điển hình tốt sẵn có tại địa phương làm mục tiêu cho các hoạt động cải thiện, tập trung vào các cải thiện chi phí thấp khiến cho việc cải thiện dễ dàng hơn. Một số chủ DNVVN hiểu lầm rằng cải thiện ATVSLĐ là rất đắt và khó thực hiện. Thực ra, nhiều hoạt động cải thiện được thực hiện với chi phí thấp. Chương trình huấn luyện WISE của ILO tập trung vào những cải thiện chi phí thấp “Lưu giữ và vận chuyển nguyên vật liệu”, “Bố trí nơi làm việc”, “An toàn máy và thiết bị”, “Môi trường lao động”, “Phúc lợi  xã hội và tổ chức công việc” là năm chuyên đề kỹ thuật trong đó giải pháp chi phí thấp là giải pháp có thể thực hiện được. 

Thứ ba là cải thiện ATVSLĐ mang lại lợi ích trực tiếp cho việc nâng cao năng suất lao động và góp phần phát triển kinh doanh, cần giải thích điều này cho  chủ của các DN vừa và nhỏ.

Đạt kết quả từng bước là điều quan trọng

Các giải pháp thực tế này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cải thiện mà còn góp phần duy trì nó. Chính vì vậy đặt mục tiêu đạt kết quả từng bước là rất quan trọng. Theo tiêu chuẩn rủi ro đặc biệt nguy hiểm, như áp lực hoặc hạn chế tải trọng, phòng ngừa tai nạn ngã cao hoặc khám trước khi bắt đầu công việc ở khu vực chật hẹp, chúng ta cần tuân thủ các tiêu chuẩn cho trước và không dùng giải pháp nửa vời. Mặc khác, có nhiều giải pháp đơn giản có thể góp phần làm giảm những nguy cơ về an toàn và sức khoẻ như: sắp xếp  lại nơi làm việc, dán nhãn, sử dụng xe đẩy, đặt dụng cụ ở vị trí dễ sử dụng, dùng ánh sáng cục bộ, giảm ồn, trang thiết bị vệ sinh và làm việc nhóm. Những cải thiện này có thể thực hiện được theo cách dần từng bước một sẽ góp phần làm cho công việc an toàn hơn, năng suất lao động cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động cùng thực hiện cải thiện.

Cuối cùng, các cơ quan và tổ chức hỗ trợ trực tiếp để cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN cần thu thập nhiều điển hình tốt ở địa phương về ATVSLĐ trong DNVVN và đóng vai trò người tư vấn tích cực giới thiệu những điển hình này cho người sử dụng lao động và người lao động làm mục tiêu có thể thực hành. Người sử dụng lao động và người lao động biết được nhiều điển hình tốt có thể tìm ra cách phù hợp và tức thì để cải thiện điều kiện hiện có. Tư vấn cho người sử dụng lao động và người lao động trong DNVVN trên cơ sở các điển hình tốt đạt được tại địa phương, DNVVN được khuyến  khích áp dụng ngay các phương pháp cải thiện tương tự.

Các cách thức thực tế để cải thiện ATVSLĐ này đã được phát huy tối đã trong tập huấn WISE ở Việt Nam và các nước. Hướng dẫn và hỗ trợ của thanh tra ATVSLĐ và nhân viên y tế lao động cơ bản phối hợp với các tổ chức khác ở địa phương có thể tận dụng được các cách thức thực tế này để thúc đẩy người sử dụng lao động và người lao động hành động tức thì và thúc đẩy lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp thực tế.

Liên kết giữa cải thiện ATVSLĐ với phát triển sản xuất kinh doanh

Nhiều DNVVN ở Việt nam đã nâng cao được năng suất lao động thông qua hoạt động cải thiện ATVSLĐ. Ví dụ giữ cho đường vận chuyển thông thoáng bằng loại bỏ vật liệu không cần thiết có thể giảm nguy cơ tai nạn cho công nhân đồng thời nâng cao được năng suất lao động. Nếu công nhân có chỗ làm việc phù hợp thì họ sẽ cảm thấy thoải mái trong quá trình làm việc, đồng thời tránh được đau vai, đau cơ bắp. Do vậy họ có thể tập trung vào sản xuất và chất lượng công việc. Còn nhiều ví dụ khác tương tự. Hơn nữa quá trình cải  thiện điều kiện lao động còn tăng cường mối quan hệ giữa người quản lý và người lao động.

Chúng ta có thể khẳng định rằng các hoạt động cải thiện ATVSLĐ luôn luôn tăng cường mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động thảo luận và thực hiện cải thiện từng bước, các đơn vị cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản có thể giúp họ làm tốt việc cải thiện ATVSLĐ.

Tác động của cải thiện từng bước cần được nhấn mạnh trong chính sách tổng thể của doanh nghiệp. Ngày nay, ATVSLĐ là vấn đề chính trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tạo ra môi trường làm việc an toàn và sức khoẻ góp phần to lớn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cần giúp người sử dụng lao động và người lao động nhận thấy rõ lợi ích của việc cải thiện và duy trì các hoạt động  đó.

———-


(Nguồn tin: Trích dẫn tài liệu: “Hướng dẫn thực hành Dịch vụ y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các DNVVN”)