Chi phí và vai trò của lãnh đạo về an toàn và sức khỏe

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Khả năng lãnh đạo là một trong những yếu tố quyết định chủ chốt về sức khỏe  của người lao động, là yếu tố cơ bản để thúc đẩy và duy trì bền vững an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Khả năng lãnh đạo và quản lý kém có thể gây ra nhiều hậu quả không tốt đối với người lao động tại nơi làm việc.

Các tài liệu khoa học đã cho thấy một mối liên hệ mạnh mẽ giữa khả năng lãnh đạo sức khỏe của người lao động (điều này có nghĩa là ít có sự lo lắng, buồn phiền và ít bị áp lực công việc), làm giảm số ngày nghỉ phép do ốm và giảm các trường hợp nghỉ hưu sớm mất sức lao động.

Khả năng lãnh đạo và quản lý kém đã được chứng minh là yếu tố cơ bản dự đoán về kết quả an toàn trong tổ chức, và có thể liên quan đến sự tham gia của người lao động trong lối sống khỏe mạnh. Ngoài ra, nhiều  nghiên cứu đã cho thấy khả năng lãnh đạo có hiệu quả có tác động tích cực đến sức khỏe và hạnh phúc của người lao động.

Khả năng lãnh đạo kém trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể gây thiệt hại về tài chính và giảm uy tín cũng như là góp phần vào quá trình hoạt động và tài chính yếu kém.

Ví dụ: Một người lao động nghỉ việc từ một ngày trở lên do sự cố hóa chất gây ra phải dự toán ước tính khoảng 22.000 Euro, chi phí bao gồm các mục:
* Thời gian quản lý để kiểm tra một sự cố;
* Việc ngừng sản xuất để kiểm tra sự cố;
* Trách nhiệm
tài chính liên quan đến tai nạn tại nơi làm việc;
* Chi phí thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong tương lai;

Ngược lại, khả năng lãnh đạo có thể có ảnh hưởng lớn và tích cực đến các tổ chức, bao gồm:

* Tạo dựng uy tín của công ty;
* Tăng cường sự trung thành của khách hàng và nhà thầu phụ;
* Khuyến khích tinh thần trong người lao động;
* tăng khả năng thu hút nhân lực tốt từ đó người sử dụng lao động có sự lựa chọn;
* Tăng khả năng nhận được các hợp đồng mới;
* Đảm bảo hiệu suất và tăng hiệu quả công việc.

(Nguồn: http://www.osha.europa.eu/)


(Nguồn tin: )