Công nghệ xử lý DDT bằng phương pháp oxy hóa kết hợp với biện pháp sinh học

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Trên thế giới, ở nhiều nước đã có những nghiên cứu và qui định chặt chẽ về việc sử dụng DDT nói riêng và các hóa chất độc hại khác, thậm chí còn đưa vào danh sách cấm sử dụng.

Việt Nam cũng đã từng bước hội nhập vào quá trình này với Quyết định phê duyệt “Kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy” vào năm 2006. Trước đó, trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” đã đề cập đến hướng xử lý cho các kho thuốc bảo vệ thực vật trong cả nước.

Bài viết được đăng trênTạp chí HĐKH số 1,2&3/2013

Nội dung có trong file pdf. 587kb có thể tải tại đây.


(Nguồn tin: )