Đánh giá thực trạng chất lượng không khí và sức khỏe nhân viên tại các cao ốc, văn phòng trên địa bàn Hà Nội

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Những năm gần đây, ở các thành phố lớn đã mọc lên rất nhiều cao ốc, văn phòng mới.

Các tòa nhà cao ốc, văn phòng này đã thu hút rất nhiều người lao động, cán bộ, nhân viên đến làm việc, do vậy đảm bảo chất lượng môi trường là một yếu tố rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người sống và làm việc tại đó nhằm đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của chất lượng không khí đến sức khỏe nhân viên văn phòng. Nhiệm vụ đã thực hiện thu thập tài liệu thực hiện tổng quan các nghiên cứu liên quan đến chất lượng môi trường trong các cao ốc văn phòng ở Việt Nam và một số nước trên thế giới như Mỹ, Đan Mạch, Malaysia…. Sau đó, nhiệm vụ đã tiến hành đo đạc, khảo sát thực tế và điều tra xã hội học nhân viên văn phòng tại 06 công ty, 04 tòa nhà và đã tiến hành khám sức khỏe cho 33 nhân viên nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe của người lao động. Cuối cùng sử dụng các phướng pháp đánh giá định tính nhằm xác định ảnh hưởng của chất lượng môi trường lao động đến sức khỏe người lao động trong các cao ốc, văn phòng.

Bài viết được đăng trên  Tạp chí HĐKH số 1,2&3/2013 của Viện NC KHKT Bảo hộ lao động

Nội dung chi tiết có trong file pdf. 672kb có thể tải tại đây.


(Nguồn tin: )