Đoàn chuyên gia Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA) thăm và làm việc với Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động

Thứ Năm, 30/11/2023, 10:01(GMT +7)

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025 giữa Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (VNNIOSH) và Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA), đoàn chuyên gia KOSHA đã đến thăm và làm việc tại Viện KH An toàn và Vệ sinh lao động từ ngày 20-24/11/2023.

Đoàn chuyên gia KOSHA thăm Viện gồm có 04 cán bộ: 02 cán bộ từ Viện Chứng nhận An toàn vệ sinh lao động (OSHCI): Ông Chae Seung-soo, Ông Song Goohyun và 02 cán bộ từ Viện Nghiên cứu An toàn vệ sinh lao động (OSHRI): Bà Lee Miyoung và Bà Park Hyunhee.

Nội dung chương trình làm việc của đoàn chuyên gia KOSHA với Viện tập trung vào nội dung chính là Hỗ trợ xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động và Sức khỏe nghề nghiệp, cụ thể:

– Chương trình Hỗ trợ xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động (làm việc trực tiếp với Trung tâm An toàn Lao động) bao gồm: Trao đổi chung về các hệ thống đánh giá tại phòng thí nghiệm; Làm việc về hệ thống đánh giá khẩu trang chống bụi, hệ thống đánh giá khẩu trang chống hơi khí độc, hệ thống đánh giá giày an toàn, hệ thống đánh giá dây an toàn.

Chuyên gia Viện Chứng nhận An toàn vệ sinh lao động (OSHCI-KOSHA) trao đổi với cán bộ Trung tâm An toàn lao động về hệ thống đánh giá PTBVCN

– Chương trình Hỗ trợ xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp (làm việc trực tiếp với Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp) bao gồm: Làm việc tư vấn về quy trình tổ chức thực hiện ngoại kiểm giám sát sinh học bệnh nghề nghiệp: cách tạo mẫu ngoại kiểm chỉ tiêu kim loại trong mẫu máu, phần mềm phân tích kết quả ngoại kiểm, tài liệu hướng dẫn đánh giá kết quả ngoại kiểm; Trao đổi về hệ thống danh mục giám sát bệnh nghề nghiệp của Hàn Quốc.

Bà Lee Miyoung và Bà Park Hyunhee – Viện Nghiên cứu An toàn vệ sinh lao động (OSHRI -KOSHA) làm việc với đại diện Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp và Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động 

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đoàn đoàn chuyên gia KOSHA  cũng đã tham dự  hội thảo khoa học: “Thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động và những vấn đề cần nghiên cứu trong giai đoạn 2025-2030” do Viện tổ chức tại Hà Nội ngày 23/11/2023, Bà Park HyunHee đã đại diện cho nhóm trình bày báo cáo “Kinh nghiệm của KOSHA trong công tác phòng ngừa TNLĐ, BNN”.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)