Giám sát sức khỏe người lao động phơi nhiễm với vật liệu nano

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:48(GMT +7)

Nhóm phát triển hướng dẫn không thể đưa ra khuyến nghị đối với các chương trình giám sát sức khỏe đặc thù đối với vật liệu nano thiết kế đã được nhắm tới thông qua các chương trình giám sát sức khỏe hiện có đang được triển khai do chưa đủ bằng chứng

Từ bằng chứng tới khuyến cáo

Bằng chứng

Bằng chứng cho khuyến cáo này dựa trên một số nhỏ các nghiên cứu không ngẫu nhiên với các sai số ở mức độ rủi ro cao không cho thấy lợi ích của các hoạt động kiểm tra sức khỏe.

Những lợi ích và tác hại

Lợi ích của việc thăm khám sức khỏe là không thể đánh giá được. Việc thiết lập một hệ thống giám sát sức khỏe cho người lao động phơi nhiễm với vật liệu ano thiết kế có thể rất tốn kém. Ngoài ra, sẽ rất khó, với việc thiếu kiến thức như hiện tại, để quy cho việc phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế dẫn đến những ảnh hưởng có hại tới sức khỏe.

Các giá trị và ưu tiên

Ai cũng biết những hoạt động thăm khám sức khỏe tổng quát được người sử dụng đánh giá cao và đây có thể là trường hợp đối với người lao động (39).

Các lợi ích và chi phí thực

Do nhóm phát triển hướng dẫn không thể đánh giá bất kỳ lợi ích nào của các hoạt động thăm khám sức khỏe đặc biệt dành cho các vật liệu nano thiết kế, chỉ còn lại các chi phí đáng kể.

Sự cần thiết của khuyến nghị

Căn cứ trên những lưu ý nói trên, không có khuyến nghị nào dành cho các hoạt động khám sức khỏe đặc thù.

Tóm tắt kết quả: các hoạt động khám sức khỏe người lao động phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế

Câu hỏi hồi cứu có hệ thống: Đối với người lao động phơi nhiễm với vật liệu nano thiết kế, ảnh hưởng của hoạt động giám sát sức khỏe đối với bất kỳ đầu ra có hại cho sức khỏe so sánh với không có giám sát sức khỏe hoặc một hình thức giám sát sức khỏe khác dựa trên bất cứ nghiên cứu nào có mô tả hoặc giám sát sức khỏe được đánh giá là gì?

Hồi cứu có hệ thống được công bố trong tài liệu của Gulumian và cộng sự (2016) dưới hình thức bài báo (40).

Số lượng nghiên cứu và người tham gia

07 nghiên cứu đã được tiến hành trong đó 06 nghiên cứu so sánh các chỉ số sức khỏe giữa người lao động bị phơi nhiễm và không bị phơi nhiễm với 1278 người tham gia. 01 nghiên cứu mô tả chương trình nhưng không báo cáo bất kỳ đầu ra sức khỏe nào. Các nghiên cứu đều cho thấy người lao động đã phơi nhiễm với một hỗn hợp các loại vật liệu nano thiết kế (3), CNTs (2), nano bạc (1) và TiO2 (1).

Hoạt động kiểm tra sức khỏe trong các nghiên cứu

Các nghiên cứu báo cáo về các dấu ấn sinh học từ hỗn hợp ít vào bên trong cơ thể, máu và nước tiểu như các dấu ấn của oxidative stress và các enzyme trống ôxi hóa; những tác động sớm đến sức khỏe như hệ mạch và các kết quả xét nghiệm hội chứng hành vi thần kinh (neurobehavioral); cũng như các đầu ra sức khỏe tự báo cáo.

Rủi ro sai số trong các nghiên cứu liên quan

Các hạn chế chủ yếu là không có các nghiên cứu được kiểm soát bằng thiết kế theo chiều dọc; tất cả đều là nghiên cứu cắt ngăng.

Các ảnh hưởng do phơi nhiễm

02 nghiên cứu tìm ra các mức độ dấu ấn sinh học (các nồng độ hỗn hợp hít vào theo đường thở của malondialdehyde, 4-hydro hexenal (4-HHE) và n-haxanal/aldehyde) tăng cao trong các nhóm phơi nhiễm so với các nhóm không bị phơi nhiễm.

Các chỉ số sớm về sức khỏe (các thông số về chức năng phổi) không đi xa quá các thông số thông thường hoặc không không quá khác biệt giữa các nhóm.

Nhận thức về các chứng viêm da do dị ứng và hắt hơi cao hơn ở những lao động bị phơi nhiễm với các vật liệu nano thiết kế trong cùng một nghiên cứu.

Chất lượng bằng chứng

Theo Thang đánh giá quá trình tiếp cận, phát triển và đánh giá khuyến cáo (GRADE), các nghiên cứu quan sát bắt đầu bằng những bằng chứng có tính xác thực thấp trừ khi các nghiên cứu này có thể được nâng cấp. Bằng chứng được tìm thấy trong hồi cứu có hệ thống này đã bị hạ cấp bởi những hạn chế trong thiết kế nghiên cứu. Không có lý do nào để nâng cấp bằng chứng.

Triển khai hướng dẫn, khuyến cáo nghiên cứu

Những hệ quả đối với thực tiễn

Nhóm phát triển hướng dẫn đã kết luận rằng chỉ có rất ít bằng chứng có tính xác thực thấp về giám sát sức khỏe vật liệu nano có mục tiêu có thể phát hiện thấy những dấu hiệu sớm về những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe. Không có bằng chứng nào về những đặc điểm riêng biệt cần được đề cập tới trong một chương trình giám sát.

Những hệ quả đối với nghiên cứu

Cần tiến hành thêm các nghiên cứu nhằm:

– Nhận diện các dấu ấn sinh học đặc biệt đối với các trường hợp phơi nhiễm vật liệu nano;

– Nhận diện những dấu hiệu sớm phỏng đoán các ảnh hưởng tiềm ẩn lâu dài có hại đến sức khỏe;

– Công nhận các xét nghiệm y tế gần đây áp dụng đối với người lao động không có triệu chứng phơi nhiễm vật liệu nano.

Cần nhấn mạnh với người lao động tham gia giám sát sức khỏe rằng các chương trình này là những nỗ lực nghiên cứu với lợi ích và tầm quan trọng chưa được chứng minh cho những người tham dự.

Cần tiến hành các nghiên cứu phơi nhiễm đăng ký, dựa vào đó người lao động có thể được theo dõi qua thời gian để công nhận các dấu ấn sinh học ứng cử.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: who.org)