Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp TLĐ “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nghề nghiệp đến sức khỏe tâm thần ở lao động nữ ngành dệt may”

Thứ Tư, 10/01/2024, 03:05(GMT +7)

Chiều ngày 09/01/2024 Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tổng Liên đoàn “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nghề nghiệp đến sức khỏe tâm thần ở lao động nữ ngành dệt may” – Mã số: CTTĐ-2021/04/TLĐ do TS.BS. Trịnh Hồng Lân – Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ gồm có 7 thành viên do GS.TS. Lê Vân Trình – Hội KHKT An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam làm Chủ tịch.

TS. BS. Trịnh Hồng Lân thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nghề nghiệp đến sức khỏe tâm thần ở lao động nữ ngành dệt may” được thực hiện với 3 mục tiêu chính: 1). Đánh giá được hiện trạng sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may. 2). Xác định được một số yếu tố nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may. 3). Đề xuất được giải pháp can thiệp hợp lý nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu trên 989 lao động nữ trong đó có  789 lao động nữ ngành may và 200 lao động nữ ngành dệt hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp dệt may được lựa chọn ở khu vực phía Nam.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

– Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu trên 989 lao động nữ có 789 lao động nữ ngành may và 200 lao động nữ ngành dệt. Độ tuổi trung bình là 36,92, chủ yếu trên 40 tuổi (41,05%) và 30-39 tuổi (35,89%). Đa số có trình độ học vấn THCS (43,48%) và THPT (32,05%); đã kết hôn (75,83%), có từ 1-2 con (67,75%). Thu nhập chủ yếu trên 15 triệu đồng (49,24%); có 42,47% sống ở nhà trọ và 51,47% ở nhà riêng. Có 68,35% có tăng ca và trên 50% tuổi nghề dưới 5 năm. Đa số có sức khỏe loại 3 (55,61%) và loại 2 (29,02%); chủ yếu có bệnh răng hàm mặt (47,22%), mắt (30,33%) và nội khoa (23,26%).

– Đặc điểm sức khỏe tâm thần: Có 55,61% lao động nữ stress nghề nghiệp (nhẹ, trung bình, nặng); 5,46% rối loạn lo âu và 5,87% trầm cảm.

– Các yếu tố liên quan: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa stress nghề nghiệp ở lao động nữ ngành may với tình trạng hôn nhân, tuổi nghề, bộ phận làm việc và bệnh nội khoa, tai mũi họng (p<0,05); stress nghề nghiệp nghiệp ở lao động nữ ngành dệt với trình độ học vấn, nơi ở, tình trạng tăng ca, bộ phận làm việc, tuổi nghề và điều kiện nhiệt độ (p<0,05).

– Kết quả hoạt động can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may: 3/4 người có biểu hiện trầm cảm nặng đã được can thiệp. Sau can thiệp cả 3/3 người đều tiến triển tích cực: 1 người đã hết trầm cảm, 1 người còn trầm cảm nhẹ còn 1 người đã giảm xuống mức trầm cảm trung bình.

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Lê Vân Trình đã tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Nhiệm vụ đã hoàn thành các mục tiêu được giao, và đưa ra đủ các sản phẩm theo yêu cầu. Nhìn chung nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng tự đánh giá kết quả nhiệm vụ cấp cơ sở, tuy nhiên vẫn còn 1 số điểm cần cần chỉnh sửa, bổ sung như sau: Cần bổ sung ý nghĩa khoa học thực tiễn của nhiệm vụ; Phần Tổng quan cần sắp xếp lại bám sát vào mục tiêu của nhiệm vụ; Bổ sung phần giải thích các thuật ngữ, định nghĩa chuyên ngành được sử dụng có kèm theo chính xác nguồn trích dẫn; Phần đối tượng nghiên cứu cần chỉ rõ tiêu chí chọn mẫu, chọn cơ sở địa điểm nghiên cứu, lý giải về thời gian lấy mẫu…; Cần đưa phân tích, hồi cứu tài liệu tham khảo (đặc biệt là kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học trước đây về sức khỏe tâm thần lao động) để làm căn cứ bàn luận từ đó rút ra được các yếu tố nghề nghiệp có ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của lao động nữ ngành dệt may; Bổ sung phác đồ can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần cho 14 lao động nữ mà nhiệm vụ đã thực hiện…

Hội đồng nhất trí nghiệm thu chính thức kết quả của nhiệm vụ ở mức Đạt trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa theo những ý kiến góp ý nêu trên của hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)