Họp nghiệm thu phần mềm cơ sở dữ liệu GIS quản lý thông tin về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022

Thứ Tư, 24/01/2024, 02:30(GMT +7)

Ngày 24/01/2024, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã tổ chức Họp nghiệm thu Phần mềm cơ sở dữ liệu GIS quản lý thông tin về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022, phầm mềm này là sản phẩm của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp Trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022” do Trung tâm Đào tạo và An toàn số thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm có 7 thành viên do ThS. Hồ Thị Kim Ngân – Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tịch .

Đại diện Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam trình bày tóm tắt nội dung đã thực hiện và các tính năng của phần mềm

Đại diện của Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam – đơn vị nhà thầu, chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật đã trình bày tóm tắt nội dung đã thực hiện và các tính năng sản phẩm của gói thầu “Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu GIS quản lý thông tin về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022”, theo đó phầm mềm được xây dựng với 2 mục tiêu: 1). Xây dựng được Cơ sở dữ liệu lưu trữ những thông tin số liệu về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên toàn quốc và số liệu an toàn lao động 63 tỉnh /thành phố phục vụ cho công tác lưu trữ, quản lý, tra cứu, lập bản đồ, biểu đồ, báo cáo; 2). Xây dựng được một phần mềm có các chức năng phục vụ cho việc cập nhật thông tin  số liệu về ATVSLĐ vào Cơ sở dữ liệu ATVSLĐ, trực quan hóa các dữ liệu ATVSLĐ trên nền tàng GIS.

Sản phẩm bao gồm:

1. Bộ cơ sở dữ liệu GIS về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2020-2022: Xây dựng trong phạm vi toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, ở tỷ lệ dữ liệu nền bản đồ gốc 1/1.000.000; được tổ chức biên tập hiển thị theo 3 mức view bản đồ cơ bản tương ứng các tỷ lệ 1/1.000.000, 1/2.500.000 và 1/5.000.000, CSDL sẽ là CSDL GIS bao gồm 02 nhóm nội dung: Nhóm nội dung dữ liệu nền bản đồ và Nhóm nội dung dữ liệu chuyên môn về an toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh/thành phố và toàn quốc.

2. Phần mềm quản lý thông tin về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022 (http://atld.bando.com.vn) bao gồm 2 nhóm chức năng Nhóm chức năng người dùng: Phóng to, thu nhỏ, bật/tắt các lớp bản đồ, xem toàn cảnh, Xem thông tin thuộc tính của địa điểm, Chọn, biểu thị số liệu về an toàn lao động, sức khỏe lao động, môi trường lao động, Biểu thị theo thang màu nền đơn vị hành chính cấp tỉnh/thành phố theo số vụ tai nạn lao động, Tìm kiếm theo đơn vị hành chính, Đo chiều dài, đo diện tích, In bản đồ; Nhóm chức năng quản trị hệ thống: Quản lý tài khoản quản trị (quản lý danh sách, thêm mới, sửa thông tin và xóa thành viên), Quản lý số liệu an toàn lao động, sức khỏe lao động, môi trường lao động cấp tỉnh/thành phố và toàn quốc (quản lý, thêm, xóa, chỉnh sửa số liệu).

Sau khi nghe báo cáo kết quả những công việc đã thực hiện của gói thầu, Chủ tịch Hội đồng ThS. Hồ Thị Kim Ngân đã tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng và đưa ra kết luận như sau: Các sản phẩm của gói thầu đạt về khối lượng và chất lượng tuy nhiên để hoàn thiện hơn nữa về mặt chất lượng, Hội đồng yêu cầu đơn vị thầu tiếp tục hoàn thiện một số nội dung sau: Rà soát, đánh giá tính năng trích xuất kết quả của số liệu được chính xác hơn; Hỗ trợ, nâng cấp để phần mềm có thể sử dụng tốt trên các thiết bị di động; Bổ sung tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng nhóm và từng chức năng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu chính thức kết quả xây dựng “Phần mềm cơ sở dữ liệu GIS quản lý thông tin về an toàn vệ sinh lao động, môi trường lao động cấp trung ương và cấp tỉnh trên môi trường số giai đoạn 2020-2022” ở mức Đạt trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa theo những nội dung góp ý nêu trên của hội đồng.

HT

(Nguồn tin: Vnniosh.vn)