ILO và Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Hướng tiếp cận của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thu được nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ sau thành công của Tiêu chuẩn chất lượng ISO (loạt tiêu chuẩn ISO 9000) và trước đó là ISO về môi trường (loạt tiêu chuẩn ISO 14000).

Mô hình này dựa trên các lý thuyết hệ thống được mở rộng phát triển chủ yếu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, nhưng nó cũng tương tự như cơ chế quản lý kinh doanh. Bốn thành tố cơ bản thường thấy của các lý thuyết hệ thống này là: đầu vào, xử lý, đầu ra, và phản hồi.

Sau việc áp dụng ISO 9000 và ISO 14000 về tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý môi trường từ những năm đầu thập kỷ 90, khả năng phát triển một tiêu chuẩn ISO về Hệ thống quản lý ATVSLĐ đã được đưa ra bàn thảo tại Hội thảo quốc tế ISO năm 1996. Ngay lập tức nó trở thành bằng chứng cho thấy an toàn và sức khỏe chính là để bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người, phải được coi như bổn phận của NSDLĐ được quy định trong luật pháp quốc gia.

Nhiều vấn đề liên quan đến dân tộc, quyền và nghĩa vụ cũng như sự tham gia của các đối tác xã hội cũng được đưa ra xem xét. Một tiêu chuẩn quản lý trong lĩnh vực này phải bắt nguồn từ các nguyên tắc về tiêu chuẩn ATVSLĐ của ILO như: Công ước về ATVSLĐ Số 155 năm 1981 và không thể quy vào chung với các tiêu chuẩn về môi trường và chất lượng khác. Điều này đã trở thành chủ đề gây tranh cãi và thậm chí được công nhận rằng với cấu trúc ba bên và vai trò xây dựng tiêu chuẩn của mình, ILO là cơ quan duy nhất phù hợp để tiến hành xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ mang tầm quốc tế. Năm 1999, Viện Tiêu chuẩn Anh quốc (BSI) đã nỗ lực xây dựng hệ thống quản lý về ATVSLĐ dưới hình thức tiêu chuẩn ISO, nhưng đã vấp phải sự phản đối gay gắt của quốc tế và chỉ dừng lại ở việc đưa ra đề xuất. Sau này, BSI đã xây dựng hướng dẫn về hệ thống quản lý ATVSLĐ dưới dạng tiêu chuẩn kỹ thuật riêng (OHSAS), nhưng không xây dựng được thành tiêu chuẩn ISO.

Sau hai năm xây dựng và đánh giá trên phạm vi quốc tế, Hướng dẫn về hệ thống quản lý ATVSLĐ của ILO (ILO-OSH 2001) cuối cùng đã được thông qua tại cuộc họp chuyên gia ba bên tháng 4/2001 và được xuất bản tháng 12/2001sau khi đã được Cơ quan quản lý của ILO thông qua. Năm 2007, Cơ qan quản lý ILO tái khẳng định vai trò của ILO trong các vấn đề có liên quan đến ATVSLĐ, yêu cầu ISO tiếp tục xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý ATVSLĐ. Hướng dẫn của ILO về ATVSLĐ năm 2001 cung cấp một mô hình mang tính quốc tế, tương thích với tiêu chuẩn và hướng dẫn của các hệ thống quản lý khác. Những tài liệu này phản ánh được hướng tiếp cận ba bên và các nguyên tắc của ILO được định nghĩa trong các công cụ hỗ trợ công tác ATVSLĐ quốc tế, đặc biệt là trong Công ước về ATVSLĐ Số 155 năm 1981. Các hướng dẫn đưa ra mô hình quản lý ATVSLĐ có hệ thống ở cả cấp quốc gia và cơ sở. Hình minh họa dưới đây tóm tắt một cách rõ ràng các bước quản lý được định nghĩa trong hướng dẫn.

Hướng dẫn của ILO về Hệ thống quản lý ATVSLĐ: Chu trình liên tục hoàn thiện


(Nguồn tin: ILO)