Kết hợp các nhiệm vụ để công việc thú vị và đa dạng hơn.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Kết hợp các nhiệm vụ để loại trừ sự đơn điệu và công việc được hiệu quả hơn.

TẠI SAO

Làm đi làm lại cùng công việc buồn tẻ và thiếu sự đa dạng gây buồn chán và mệt mỏi. Kết quả là hiệu quả thấp và thái độ làm việc tiêu cực. Cần có sự thay đổi thường xuyên trong các nhiệm vụ.

Trạng thái buồn tẻ có thể gây mất tập trung. Điều này dễ làm cho công việc chất lượng thấp và thậm chí gây ra các tai nạn. Phải khắc phục tình trạng buồn tẻ để công nhân luôn làm việc tập trung và hiệu quả.

Thực hiện một số nhiệm vụ giúp cho công nhân học được nhiều kỹ năng. Người lao động đa kỹ năng làm việc hiệu quả hơn và giúp cho doanh nghiệp tổ chức quy trình làm việc tốt hơn.

RỦI RO / TỔN HẠI

•           Căng thẳng lặp đi lặp lại.

•           Buồn tẻ.

•           Căng cơ.

•           Rối loạn do căng thẳng.

BIỆN PHÁP

1. Kết hợp hai hoặc nhiều nhiệm vụ cho người lao động thực hiện. Thực hiện những thay đổi cần thiết tại nơi làm việc và dụng cụ.

2. Kết hợp chuỗi các nhiệm vụ để thời gian chu kỳ mỗi người lao động dài hơn.

3. Cho phép luân phiên công việc với số lượng người lao động nhất định để mỗi người lao động có sự thay đổi thường xuyên về nhiệm vụ.

4. Bố trí cho các nhóm làm việc độc lập, trong đó một vài người lao động có nhiệm vụ chung để thực hiện các nhiệm vụ kết hợp và chia sẻ công việc.

5. Điều chỉnh nơi làm việc để mỗi người lao động có thể thực hiện được các nhiệm vụ kết hợp một cách hiệu quả.

6. Đào tạo người lao động để thực hiện các nhiệm vụ được kết hợp mới.

Tạo các trạm làm việc đa nhiệm để người lao động khác nhau có thể sử dụng. Điều này giúp cho doanh nghiệp tổ chức quy trình công việc tốt hơn.     

 Kết hợp hai hoặc nhiều nhiệm vụ cho một công nhân thực hiện để thời gian chu kỳ dài hơn và công việc thú vị hơn.

GỢI Ý THÊM

– Bố trí các trạm làm việc mà cùng một người lao động có thể sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ và người lao động khác cũng có thể sử dụng.

– Khi kết hợp các nhiệm vụ, tạo cơ hội để đi lại xung quanh hoặc thay đổi vị trí từ ngồi đến đứng hoặc từ đứng đến ngồi.

ĐIỂM CẦN NHỚ

Kết hợp các nhiệm vụ để loại trừ sự đơn điệu và công việc được hiệu quả hơn.


(Nguồn tin: Ergonomic checkpoints, ILO)