Những lợi ích cơ bản liên quan đến việc cấp chứng chỉ cho hệ thống quản lý ATVSLĐ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Gilberto Santos, Síria Barros, Fastima Mendes, Nuno Lopes

Mục đích của nghiên cứu này nhằm mô tả cách thức các DN vừa và nhỏ tại Bồ Đào Nha nhìn nhận quá trình cấp chứng chỉ hệ thống quản lý ATVSLĐ, sau khi nhận được chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng. Tham khảo dựa trên tiều chuẩn ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng và 18001 OHSAS về hệ thống quản lý ATVSLĐ. Lợi ích mà các DN vừa và nhỏ tại Bồ Đào Nha nhận được chính là cải thiện được điều kiện làm việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và thông tin tốt hơn về các nguy cơ và rủi ro…

Download file pdf (Tiếng Anh)

Nguồn: Safety Science 51 (2013)


(Nguồn tin: )