Những quy định về sức khỏe an toàn nơi làm việc ở làm việc ở bang New Brunswick – Canada

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng muốn nhân viên của mình có cảm giác được làm việc trong một môi trường an toàn – điều đó hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào cũng phải đảm bảo cho hoạt động của họ an toàn nhất. Chú trọng công tác an toàn là một cách để giảm thiểu rủi ro cho người lao động (NLĐ) và cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng đặc biệt đó cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực của doanh nghiệp.

Là một người sử dụng lao động (NSDLĐ), bạn phải tuân thủ mọi quy định về an toàn tại nơi làm việc. Theo quy định thì trong doanh nghiệp bạn phải có một bản tài liệu về các biện pháp an toàn sức khỏe ở nơi làm việc; một chương trình hoạt động nhằm tăng cường sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc cùng một ủy ban chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nếu nhân viên của bạn trong khi làm việc phải tiếp xúc với các chất độc hại hoặc các thiết bị nguy hiểm, thì cần bổ sung thêm những quy định để đảm bảo an toàn cho họ.

Ở New Brunswick, việc không tuân thủ pháp luật về sức khỏe và an toàn nơi làm việc được coi là một hành vi phạm tội và có thể bị truy tố. Chủ doanh nghiệp có thể bị phạt đến 250.000 đô la và phạt tù từ sáu tháng đến một năm.

Luật sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc thay đổi tùy thuộc vào số lượng nhân viên trong doanh nghiệp.

Đối với nhân viên làm việc một mình:

• Phải có một bản sao về Luật sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và treo ở một nơi để NLĐ dễ nhìn thấy nhất.

• Phải có một bản hướng dẫn Quy chế 92-133 New Brunswick, về những nguyên tắc cho nhân viên làm việc một mình và đặt ở nơi thuận lợi nhất cho NLĐ dễ thấy.

• NSDLĐ phải chuẩn bị một bản “Quy tắc thực hành đối với NLĐ làm việc một mình” để cơ quan về an toàn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

• Phải chuẩn bị một túi đựng những dụng cụ sơ cứu để ở nơi làm việc cũng như trên công trường.

• Phải biên soạn và treo bảng hướng dẫn quy trình thông báo trong trường hợp khẩn cấp. Các nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ cung cấp cho NLĐ bản mẫu.

Nơi làm việc có hai, ba hoặc bốn nhân viên:

• Phải có một bản sao của Luật về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và treo ở một nơi để NLĐ dễ nhìn thấy nhất.

• Phải biên soạn và niêm yết những quy định trong chính sách về sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ là người soạn bản mẫu cho NLĐ.

• Chủ sử dụng lao động phải chuẩn bị một túi cứu thương ở nơi làm việc cũng như trên công trường và phải để ở nơi NLĐ dễ tìm thấy.

• NSDLĐ phải đảm bảo doanh nghiệp lúc nào cũng có nhân viên cấp cứu túc trực ở nơi làm việc và nhân viên này phải có giấy chứng nhận đào tạo của cơ quan cứu thương Saint-Jean hoặc của Hội Chữ thập đỏ Canada.

• Phải biên soạn và treo bảng hướng dẫn quy trình thông báo trong trường hợp khẩn cấp. Các nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ cung cấp cho NLĐ bản mẫu.

• Tên của nhân viên cấp cứu phải được ghi trong bảng hướng dẫn quy trình thông báo trong trường hợp khẩn cấp.

Nơi làm việc có 5-19 nhân viên:

• Phải có một bản sao về Luật sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và treo ở một nơi để NLĐ dễ nhìn thấy nhất.

• Phải biên soạn và niêm yết bản quy định các chính sách về sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ là người soạn bản mẫu cho NLĐ.

• NSDLĐ phải chuẩn bị một túi cứu thương ở nơi làm việc cũng như trên công trường và phải để ở nơi NLĐ dễ nhìn thấy.

• NSDLĐ phải đảm bảo doanh nghiệp lúc nào cũng có nhân viên cứu hộ túc trực ở nơi làm việc và nhân viên này phải có giấy chứng nhận đào tạo của cơ quan cứu thương Saint-Jean hoặc của Hội Chữ thập đỏ Canada.

• Phải biên soạn và treo bảng hướng dẫn quy trình thông báo trong trường hợp khẩn cấp. Các nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ cung cấp cho NLĐ bản mẫu.

• Tên của người cứu hộ phải được ghi trong bảng hướng dẫn quy trình thông báo trong trường hợp khẩn cấp.

• Phải phân công một người chịu trách nhiệm về công tác an toàn và ghi rõ tên và chức danh của người đó.

Nơi làm việc có từ 20 nhân viên trở lên:

• Phải có một bản sao về Luật về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và treo ở một nơi để NLĐ dễ nhìn thấy nhất.

• Phải biên soạn và niêm yết bản quy định về chính sách về sức khỏe và an toàn nơi làm việc. Nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ là người soạn bản mẫu cho NLĐ.

• Phải thành lập một ủy ban về ATLĐ, đồng thời ghi rõ tên của các thành viên trong ủy ban.

• Phải in và treo ở nơi NLĐ dễ nhìn thấy nhất tất cả các biên bản của cuộc họp do ủy ban tổ chức. Ủy ban sẽ phải họp ít nhất một tháng một lần.

• NSDLĐ phải chuẩn bị các túi cứu thương và đặt ở nơi để nhân viên cấp cứu có thể sử dụng luôn khi cần. Số lượng túi cứu thương phụ thuộc vào số nhân viên.

• Phải biên soạn và treo bảng hướng dẫn quy trình thông báo trong trường hợp khẩn cấp. Các nhân viên tư vấn của doanh nghiệp sẽ cung cấp cho NLĐ bản mẫu.

Lâm Quang


(Nguồn tin: TC BHLĐ)