Nội dung chính của một hệ thống an toàn vệ sinh lao động tốt

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Mục tiêu của hệ thống an toàn vệ sinh lao động là góp phần bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ và tiến tới loại bỏ sự cố thương tật, ốm đau, bệnh tật và tử vong có liên quan đến công việc.

Để thực hiện hệ thống an toàn vệ sinh lao độg tốt cần:

– Đánh giá chính xác yêu cầu của cơ sở trong mối tương quan với phương tiện của cơ sở đó;

– Áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp;

– Đảm bảo hệ thống tập trung vào việc thực hiện các phương pháp phòng ngừa và bảo vệ;

– Ghi nhớ rằng hệ thống được thiết kế nhằm cải thiện điều kiện tại cơ sở chứ không phải chỉ để đánh giá;

– Đảm bảo các hoạt động kiểm tra góp phần vào quá trình không ngừng cải thiện chứ không đơn thuần chỉ là một cơ chế giúp cải thiện điểm số mỗi lần tiến hành kiểm tra;

– Ghi nhớ rằng hướng tiếp cận của hệ thống quản lý chỉ cần tương đương với khuôn khổ hoặc chương trình về ATVSLĐ tại cơ sở;

– Các chương trình về hệ thống quản lý ATVSLĐ phải thực hiện chức năng trong khuôn khổ luật phát quốc gia về ATVSLĐ, và cơ sở phải đảm bảo hệ thống bao gồm cả việc rà soát các quy định và được cập nhật thường xuyên;

– Khi tiến hành áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ, cần tổ chức tập huấn về ATVSLĐ cơ bản dành cho các đối tượng ở mọi cấp, từ giám đốc đến công  nhân lao động, cập nhật thường xuyên để đảm bảo bổ sung kịp thời thông tin, kiến thức cho hệ thống và theo kịp với những thay đổi diễn ra tại cơ sở;

– Hệ thống quản lý ATVSLĐ không thể vận hành chính xác nếu thiếu đi hoạt động đối thoại xã hội (trực tiếp tham gia và tham vấn). NLĐ và đại diện của họ cần được tạo điều kiện để có thể tham gia đầy đủ vào hoạt động quản lý ATVSLĐ tại cơ sở, dù có tồn tại hình thức các các hội đồng an toàn sức khỏe hay các cơ chế khác ví dụ như thỏa ước lao động tập thể;

– Một hệ thống chỉ thành công khi tất cả các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện nó;

– Hệ thống thanh tra lao động vẫn là mối liên kết chủ đạo giữa hệ thống ATVSLĐ quốc gia và cơ sở, quan tâm đến các mối quan hệ lao động và ATVSLĐ. Cùng với các hoạt động tập huấn phù hợp, công tác thanh tra lao động có thể đóng vai trò trong việc đảm bảo các chương trình về ATVSLĐ, gồm cả cơ chế kiểm tra giám sát, tuân thủ theo luật pháp và quy định quốc gia;

– Tương lai của hệ thống quản lý ATVSLĐ nằm ở việc giữ vững sự cân bằng giữa các hướng tiếp cận tự nguyện và bắt buộc. Xu hướng chung là nên hướng người học thực hiện triển khai hệ thống dưới hình thức tự nguyện và thường xuyên kiểm tra gián sát, đặc biệt chú ý đến các cơ chế kiểm tra.


(Nguồn tin: ILO)