Phúc Thọ: Phát động phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vệ sinh lao động”

Thứ Hai, 18/03/2024, 10:52(GMT +7)

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã phát động phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vệ sinh lao động” và cuộc thi xây dựng cơ quan, trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2024.


Đoàn viên Công đoàn huyện Phúc Thọ hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vệ sinh lao động”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, thông qua hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HU, ngày 12/10/2023 của Huyện ủy Phúc Thọ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động 3 sạch: “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch” trên địa bàn huyện.

Nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp, bố trí tài liệu, trang thiết bị, bài trí vật dụng, cây xanh… trong phòng làm việc, quanh khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một cách khoa học, ngăn nắp, sạch sẽ, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

LĐLĐ huyện đã đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc, cụ thể hóa phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vệ sinh lao động” thành các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện bằng việc làm cụ thể.

Đối với cuộc thi xây dựng cơ quan, trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” năm 2024, các Công đoàn cơ sở khối cơ quan hành chính sự nghiệp và khối trường học phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng mô hình phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến CNVCLĐ tự giác trong việc giữ vệ sinh môi trường, tự sắp xếp, bố trí góc làm việc, khuôn viên bên ngoài cơ quan, trường học thông qua việc chăm sóc bồn hoa, trồng một số cây xanh, hoa cây cảnh trước phòng làm việc của cơ quan, trường học; chủ động trong việc thiết kế các khuôn viên, góc sáng tạo phù hợp hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Mạnh Quân

(Nguồn: laodongthudo.vn)