Quản lý sức khỏe và an toàn tại các nhà máy chế biến dầu ô-liu ở Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Juan Manuel Parejo-Moscoso, Juan Carlos Rubio-Romeo, Salvador Pérez-Canto, Manuel Soriano-Serrano

Sản xuất dầu ô-liu là một ngành quan trọng tại Tây Ban Nha, tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động liên quan dành cho ngành này còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Nghiên cứu trên được thực hiện trong vòng 2 năm (2009-2010) nhằm vào việc phân tích các dữ liệu sản xuất và tổ chức phòng ngừa tại các công ty tham gia nghiên cứu từ đó giúp họ xây dựng Kế hoạch phòng ngừa rủi ro nghề nghiệp, Kế hoạch đánh giá rủi ro và Kế hoạch hành động phòng ngừa…

Download file pdf (Tiếng Anh)


Nguồn: Safety Science 51 (2013) 101–108 – Elsevier Ltd


(Nguồn tin: )