Quảng Ninh: Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than

Thứ Tư, 08/05/2024, 09:58(GMT +7)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than.

Theo đó, để chủ động phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:
Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành (Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế), Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, điều tra làm rõ vi phạm (nếu có), kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh than; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về ATVSLĐ; cương quyết dừng sản xuất, thi công khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động, phát hiện nguy cơ gây mất an toàn lao động.
Các doanh nghiệp, đơn vị khai thác, chế biến, kinh doanh than chấn chỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các phòng, ban chức năng trong công tác thẩm định, phê duyệt: thiết kế, biện pháp kỹ thuật thi công; kế hoạch thông gió mỏ; kế hoạch ứng cứu sự cố – tìm kiếm cứu nạn; phương án xử lý sự cố, khôi phục các đường lò; phương án khai thác trong khu vực có nguy cơ cao về áp lực, khí bụi nổ, bục nước, sạt lở… Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các khâu sản xuất, cấp quản lý từ phòng, ban, công trường, phân xưởng và người lao động; đặc biệt là việc triển khai thực hiện của cấp công trường, phân xưởng. Khi phát hiện các tồn tại, vi phạm phải yêu cầu khắc phục ngay, đồng thời kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện đảm bảo luôn an toàn theo quy định. Đồng thời, tăng cường đánh giá, kiểm soát chặt chẽ đối với các nguy cơ về bục nước, cháy khí, nổ khí, tụt đổ lò diện rộng trong khai thác than hầm lò; các nguy cơ về sạt lở tầng, bãi thải trong khai thác than lộ thiên. Kiểm soát chặt chẽ, có tính hệ thống từ khâu thiết kế, lập phương án, biện pháp đến tổ chức thực hiện, thi công; tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện các tồn tại, vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.
Song song với đó, kiểm tra, rà soát bổ sung công tác huấn luyện ATVSLĐ đảm bảo về nội dung, phương pháp huấn luyện và trình độ, kỹ năng của người huấn luyện. Đặc biệt chú trọng huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng là cán bộ chỉ huy, điều hành sản xuất, người lao động tại công trường, phân xưởng; đối tượng là cán bộ thực hiện việc kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ tại nơi làm việc của người lao động. Đánh giá, quán triệt, rút kinh nghiệm sâu sắc, rộng rãi về các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong khai thác than đã xảy ra trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo quy định.
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại mục 2 của Chỉ thị này; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc để xảy ra tai nạn lao động có tính chất nghiêm trọng. Tăng cường, phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong hoạt động kiểm tra đột xuất về ATVSLĐ tại các công trường, phân xưởng sản xuất để kịp thời chỉ đạo khắc phục, triệt tiêu những nguy cơ, tồn tại, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than.
UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan và Chỉ thị này; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các nguyên nhân để xảy ra tai nạn lao động để kiến nghị giải pháp khắc phục và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động; chủ động và kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung cần chỉ đạo, giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.
Hưng Cảnh
Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội