Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

ThS. Lê Đức Thiện
Trung tâm Khoa học An toàn lao động,

Viện NC KHKT BHLĐ

Khu vực doanh nghiệp nhỏ và làng nghề luôn tồn tại nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp cao, đặc biệt là ở các công trường xây dựng và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, lò rèn, đúc. 

Để giảm thiểu TNLĐ và BNN thì phương tiện bảo vệ cá nhân là một giải pháp tốt. Tuy nhiên do điều kiện của doanh nghiệp nhỏ khó có thể đảm bảo trang bị đủ các Phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo chất lượng cho người lao động. Vì vậy, nếu lựa chọn được một chiến lược phù hợp, doanh nghiệp có thể đạt được mục đích mà không phải chi phí nhiều. Bài báo đánh giá các đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và các yếu tố nguy hiểm có hại thường gây tác động xấu đến người lao động ở khu vực này và nêu ra một số phương án tư vấn cho việc lựa chọn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp có khả năng bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động với chi phí chấp nhận được.

Nội dung tài liệu có thể tải tại đây


(Nguồn tin: Tài liệu hội thảo “Các giải pháp cải thiện MT & ĐKLV cho các DN vừa và nhỏ phù hợp với ĐKVN” khu vực Miền Bắc. 10/2012)