Sức khỏe và an toàn – Chìa khóa thành công

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Các công ty thành công và có năng suất lao động cao trên thế giới đều chăm lo đến an toàn và sức khỏe cho NLĐ của họ đồng thời tuân thủ theo một số nguyên tắc thực hành tốt để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Không tính đến dạng công việc hay văn hóa của từng quốc gia, những nguyên tắc thực hành tốt dưới đây là vạn năng, là “chìa khóa dẫn đến thành công”.

10 chìa khóa dẫn đến thành công

  1. Một công ty lành mạnh cần những NLĐ mạnh khỏe: Phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp không những cải thiện hiệu suất làm việc của bản thân NLĐ mà còn nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
  2. Hành động tốt hơn phản ứng: không có sự cố tại chỗ làm việc không có nghĩa là không có nguy cơ hoặc hiểm nguy cho nên tốt nhất là nên phòng bị hơn là phản ứng khi sự cố xảy ra;
  3. Hãy thể hiện sự cam kết của chủ sử dụng lao động/ nhà quản lý: sự cam kết rõ ràng, nhìn thấy được của chủ sử dụng lao động hoặc của người quản lý là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển văn hóa an toàn trong công ty;
  4. Hãy lôi cuốn mọi người tham gia: an toàn và sức khỏe là mối quan tâm của tất cả mọi người. Việc lôi cuốn mọi NLĐ và người ra quyết định là cơ hội tốt nhất đạt thành công;
  5. Chi phí để có điều kiện làm việc tốt: Điều kiện làm việc tốt, sạch sẽ là sự đầu tư hiệu quả;
  6.  Thông tin cho mọi đối tượng quan tâm: Thông tin và tập huấn về những nguy cơ và rủi ro nơi làm việc là rất cần thiết để tạo một môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ;
  7. Giao tiếp nội bộ với mọi thành viên: giao tiếp nội bộ là một phần của phòng ngừa hiệu quả; phổ biến thông tin tốt là rất quan trọng để cải thiện chỗ làm việc an toàn và sạch sẽ;
  8. Rút ra bài học từ các sự cố xảy ra: Mọi sự cố đã xảy ra phải được thảo luận, phân tích và tổng kết để cải thiện công tác thực hành phòng ngừa tại chỗ làm việc;
  9. Loại trừ nguy cơ/rủi ro tại nguồn: áp dụng biện pháp bảo vệ tổng hợp, tích hợp nhiều biện pháp luôn có hiệu quả hơn là chỉ dùng phương tiện bảo vệ cá nhân;
  10.  Bám sát với mọi sự thay đổi: Trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe lao động người chủ sử dụng lao động/ người quản lý phải luôn theo sát mọi sự thay đổi trong các quy định của pháp luật và thực hành phòng ngừa

Biên dịch: P. Hải


(Nguồn tin: http://safety-work.org/en/home.html)