Tại nơi làm việc có tổ chức công đoàn cần chú ý đến hoạt động lập hồ sơ đối chiếu

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Tại nơi làm việc có tổ chức công đoàn, một trong những hoạt động đầu tiên cần phải lưu tâm là lập hồ sơ đối chiếu (mapping). Phụ trách về An toàn của Liên hiệp các Nghiệp đoàn Anh (TUC) Hugh Robertson cho biết việc lập hồ sơ đối chiếu có thể nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức công đoàn tại nơi làm việc, cũng như những nguy cơ gây tổn hại đến các thành viên công đoàn, hỗ trợ giúp chuẩn bị cho việc tổ chức nơi làm việc an toàn hơn và lành mạnh hơn.

Việc lập hồ sơ đối chiếu tại nơi làm việc có thể được sử dụng nhằm xác định năng lực tổ chức của công đoàn, nơi các nguy cơ có thể được phát hiện và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với sự an toàn và sức khỏe của lực lượng lao động. Hoạt động này giúp nhận diện được các vấn đề tại nơi làm việc và công cụ hiện có – hoặc cần được phát triển – để giải quyết và vận dụng một cách phù hợp.

Lập hồ sơ đối chiếu tổ chức chỉ là hình thức kiểm tra tình hình hiện tại, hỗ trợ thiết lập vị trí có thể đang cần được ưu tiên cho việc tuyển dụng và cũng có thể có được ý tưởng về bất kỳ sự thay đổi nào nếu cần.

Phải làm gì để tăng cường sức khỏe và an toàn trong các lĩnh vực chưa có đại diện hoạt động hiệu quả hoặc đội ngũ thành viên năng động? Cần phải làm gì để khuyến khích các thành viên tham gia hoạt động tích cực và trở thành các đại diện về an toàn tại nơi làm việc? Hướng dẫn dành cho các đại diện của người lao động về sức khỏe an toàn và tổ chức của TUC’s phiên bản cập nhật năm 2016 (bao gồm bảng câu hỏi về hoạt động tổ chức) sẽ cho thấy tầm quan trọng của việc lập hồ sơ đối chiếu đóng vai trò như một thành tố trong chiến lược tổ chức tại nơi làm việc.

Lập hồ sơ đối chiếu là bước đầu tiên trong hoạt động quản lý. Đây được xem là một quá trình đơn giản. Tại những nơi làm việc quy mô nhỏ, việc làm này đơn giản có thể được thực hiện gói gọn trên một tờ giấy. Nếu có sự hiện diện của một số thành viên công đoàn, thì cách tốt nhất là thực hiện theo nhóm.

Cần ghi nhớ là mục đích nhằm khuyến khích người lao động trở nên chủ động, không ỉ lại vào công đoàn. Vì suy cho cùng, công đoàn cũng được tạo nên từ chính các thành viên của mình.

Hiểu biết về nơi làm việc

Lập hồ sơ đối chiếu về tổ chức thực chất chỉ là một bước kiểm tra nhanh trạng thái. Bạn có thể lập hồ sơ đối chiếu về các năng lực nội bộ của tổ chức công đoàn , hoặc những vấn đề tại nơi làm việc. Việc làm này hết sức đơn giản và là chìa khóa cho bất cứ chiến dịch tuyển dụng hoặc hoạt động tổ chức nào và sẽ phát huy hiệu quả nếu bạn tiến hành thực hiện cùng với các đại diện sức khỏe và an toàn khác trong cùng ngành hoặc nơi làm việc.

Có một số cách thức tiến hành lập hồ sơ đối chiếu tại nơi làm việc, hoặc một nhóm các địa điểm làm việc nếu ngành của bạn bao gồm nhiều địa điểm làm việc khác nhau. Phụ thuộc vào loại hình nơi làm việc, quy mô, và độ phức tạp. Nếu ngành nghề bao gồm nhiều nơi làm việc khác nhau, thì lựa chọn đơn giản nhất là vẽ ra một sơ đồ thực tế về khu vực hoạt động. Tuy nhiên ở một số trường hợp khác, có thể dễ dàng chia nhỏ thành các lĩnh vực hoặc các phòng ban…

Bảo đảm ghi chép số lượng các đại diện sức khỏe và an toàn, bao quát được đầy đủ cả về trình độ đào tạo, thông tin và khả năng hỗ trợ của những người này.

Nếu ngành bao quát một khu vực địa lý, thay vì chỉ lập hồ sơ đối chiếu cho một nơi làm việc hay một nhóm các nơi làm việc, thì có thể lựa chọn lập hồ sơ đối chiếu địa lý của khu vực mà ngành đó bao quát. Có thể sử dụng những nhãn dán để chỉ rõ từng nơi làm việc mà các thành viên và các thành viên tiềm năng được bố trí.

Cần nhớ là việc làm này không nhằm mục đích khảo sát mang tính khoa học, đây chỉ là cách thức để có cái nhìn tổng quát về cấp độ tổ chức tại nơi làm việc hoặc ngành sản xuất… Một trong những lý do để tiến hành hoạt động này là nhằm nhận diện các phần của ngành cần lưu tâm đến nhất, có thể những lĩnh vực quan trọng nhất của công việc lại là những nơi mà ta nắm được ít thông tin nhất.

Vấn đề và nguyên nhân dẫn đến các vấn đề đó

Các kỹ thuật lập hồ sơ đối chiếu khác có thể hỗ trợ việc đánh giá được những vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

– Lập hồ sơ đối chiếu về cơ thể (body mapping): có thể cho thấy những vấn đề về sức khỏe liên quan đến công việc – đánh dấu hoặc chú thích vào một hình vẽ cơ thể giúp nhận biết được công việc nào gây tổn thương và ở vị trí nào.

– Lập hồ sơ đối chiếu rủi ro (risk mapping): tại nơi người lao động nhận diện dựa trên một kế hoạch căn bản về nơi làm việc các rủi ro nào mà họ phải đối mặt và tại vị trí nào, việc lập hồ sơ đối chiếu rủi ro có thể hỗ trợ trong việc nhận diện được nguyên nhân.

– Lập hồ sơ đối chiếu thế giới (world mapping): cho phép người lao động quan sát được toàn bộ thế giới công việc, xem xét làm thế nào những vấn đề không được thường xuyên lưu tâm trong các cuộc bàn luận về vấn đề an toàn – giống như tiếp cận với hoạt động chăm sóc trẻ em, phân biệt đối xử, trả lương thấp, bạo lực và xâm hại, quản lý thực hiện công việc, chế độ nghỉ ốm  – ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn và trạng thái hưng phấn của người lao động.

– Các cuộc khảo sát do tổ chức công đoàn tại nơi làm việc tiến hành có thể khuyến khích sự tham gia của lực lượng lao động, đưa ra những thế mạnh chủ đạo. Các khảo sát về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc tại nơi người lao động tham dự một cách chủ động vào quá trình thiết kế, thực hiện và phân tích để thực hiện công việc tốt hơn. Khảo sát sẽ hướng tới những nỗ lực để giải quyết căn nguyên của mọi vấn đề, đồng thời minh họa cho người lao động biện pháp bảo vệ của chương trình hành động công đoàn tập thể.

Lập hồ sơ đối chiếu là cách tập hợp mọi thành viên trong tổ chức công đoàn. Hoạt động này có thể tiến hành khi đang ăn trưa. Người lao động có thể được tai nghe mắt thấy khi biết những gì cá mình quan tâm cũng được tất cả các đồng nghiệp quan tâm chia sẻ. Bước đầu tiên của một phong trào sức khỏe và an toàn là tìm ra những vấn đề đang thu hút được sự quan tâm chung của mọi người.

Sau khi bắt đầu việc tìm hiểu, tìm kiếm những nguy cơ đằng sau các hiện tượng. Nhiều nhà hoạt động sức khỏe và an toàn sử dụng việc lập hồ sơ đối chiếu cơ thể và rủi ro để tìm hiểu xem làm thế nào người lao động bị thương tích tại nơi làm việc hiện nay hoặc làm thế nào họ bị ảnh hưởng bởi những gì họ đã làm nhiều năm về trước.

Việc lập hồ sơ đối chiếu về cơ thể có vẻ rất lôi cuốn và thú vị. Hoạt động này có thể được sử dụng tại nơi người lao động sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau hoặc không đọc thạo và là cách thức nhanh chóng để hiểu được những tình huống phức tạp. Lập hồ sơ đối chiếu có thể cho thấy những kinh nghiệm khác nhau của người lao động căn cứ theo tuổi tác, thâm niên công tác, công việc, hoặc giới tính. Lập hồ sơ đối chiếu cơ thể người có thể cho thấy những quy ước về các dấu hiệu cũng như những ảnh hưởng lâu dài của các nguy cơ. Ai đang chịu tổn hại và tại đâu?

Các hồ sơ đối chiếu về rủi ro cho thấy cái nhìn tổng quan về những gì mà cá nhân không có – Những chất nào, môi trường nào, công đoạn nào hoặc quy ước làm việc nào đang gặp vấn đề? Có thể sử dụng các hồ sơ đối chiếu cơ thể và rủi ro đồng thời để xem xét về nơi làm việc dưới một góc nhìn khác.

Quyết định phương hướng

Câu hỏi đầu tiên sau khi đã lập hồ sơ đối chiếu là: “Bạn thấy gì?” Tìm kiếm những điểm không phù hợp với các quy ước. Kết hợp tất cả các hồ sơ đối chiếu về những lĩnh vực khác để có bức tranh tổng thể về nơi làm việc. Theo thời gian, quay trở lại và ghi chép bổ sung những thông tin mới hoặc kiểm tra những thay đổi đã diễn ra.

Để thật sáng tạo – cần bảo đảm những gì mọi người chia sẻ đều được ghi chép lại, nếu họ mong muốn như vậy. Nếu muốn bổ sung thông tin, có thể ghi đè lên một tấm mica trong suốt đối với từng mục thông tin riêng biệt hoặc tái hiện lại kinh nghiệm của các nhóm khác nhau.

Điều gì đang ảnh hưởng tới người lao động khi làm công việc này? Triệu chứng, thương tích các loại bệnh tật người lao động đang phải trải qua là gì? Những nguy cơ gì và các nguy cơ đó bắt nguồn từ đâu? – hoặc các nguy cơ này có gây ra vấn đề gì không? Stress về công việc đang ảnh hưởng đến người lao động ra sao? Các tổ chức công đoàn có thể cùng các thành viên của mình tham gia và phát triển các chiến lược để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn ra sao?

Kỹ thuật lập hồ sơ đối chiếu đem lại một cách thức giúp người lao động sử dụng kinh nghiệm của bản thân để ghi chép và lưu lại những vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Kỹ thuật này gồm những phương pháp tham gia thông qua đó người lao động cùng tập hợp và phân tích kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Với những thông tin thu được, người lao động và tổ chức công đoàn có thể phát triển các chiến lược nhằm xóa bỏ hoặc giảm thiểu các nguy cơ tại nơi làm việc và cải thiện điều kiện sức khỏe và an toàn khi làm việc.

Các kỹ thuật lập hồ sơ đối chiếu đem lại hiệu quả bởi:

– Yêu cầu sự tham gia của người lao động;

– Sử dụng hình ảnh trực quan và không phụ thuộc vào khả năng đọc hoặc viết;

– Yêu cầu người lao động suy nghĩ về nơi họ làm việc theo một cách khác;

– Giúp tổ chức công đoàn giải quyết các vấn đề mà thành viên của họ gặp phải;

– Giúp người lao động nhận thấy họ không đơn độc, những vấn đề họ gặp phải là những vấn đề mang tính tập thể;

– Giúp chỉ ra được những biện pháp tập thể.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: hazards.org)