Tham khảo ý kiến người lao động khi có sự thay đổi trong sản xuất và khi nào cần cải thiện để làm việc an toàn hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Thu hút người lao động tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện các thay đổi trong thiết kế sản phẩm hoặc quy trình công việc đóng vai trò then chốt vào sự thành công trong công việc của họ.

TẠI SAO

Người lao động sẽ làm tốt hơn khi họ được tham gia đầy đủ vào quá trình cải thiện điều kiện làm việc

Kiến thức và kinh nghiệm của người lao động giúp giải quyết các vấn đề sản xuất hoặc cải thiện điều kiện nơi làm việc.

Nhiều quy trình, nhiệm vụ và công việc được thực hiện theo cách thức nhất định bởi vì chúng luôn luôn được thực hiện theo cách đó. Có nhiều cách tốt hơn để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp với ít phí tổn. Có thể tìm ra những cách thức hiệu quả hơn bằng cách lấy ý kiến của người lao động.

RỦI RO / TỔN HẠI

•           Thiếu thông tin.

•           Thiết hiểu biết.

•           Thiếu sự chấp nhận.

•           Tỉ lệ thương tổn tăng.

•           Sức khỏe người lao động kém.

BIỆN PHÁP

1. Lấy ý kiến người lao động về những phần công việc hiện tại nào khó khăn nhất, nguy hiểm nhất hoặc khó chịu nhất và cách mà họ đưa ra để giải quyết những vấn đề này.

2. Tạo ra một môi trường mở mà tại đó người lao động tự nguyện đóng góp ý kiến để cải thiện thiết kế sản phẩm và quy trình công việc. Công việc này thông thường được thực hiện bằng các phiên thảo luận trong các nhóm nhỏ. Cần chỉ cho người lao động thấy rằng các ý kiến của họ được trả lời bằng hành động nhanh chóng hoặc nói cho họ ngay tại sao các ý kiến đó không thể thực hiện được.

3. Khi có sự thay đổi về thiết kế sản phẩm hoặc các quy trình công việc, hãy tư vấn cho người lao động về những thay đổi đó để tìm ra các cách thức làm cho công việc của họ an toàn hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn khi được cải thiện.

4. Thực hiện một quy trình tiếp nhận và hành động đầu vào của người lao động (ví dụ, các chu kỳ quản lý chất lượng hoặc lập kế hoạch).

5. Khuyến khích và thưởng cho người lao động trình bày các ý tưởng cải thiện.

GỢI Ý THÊM

– Thu hút người lao động từ khâu lập kế hoạch ban đầu và các giai đoạn thiết kế. Điều này tốt hơn nhiều so với hội ý với họ sau khi đã thực hiện tất cả các kế hoạch cần thiết.

– Lập kế hoạch để vận hành an toàn trong các tình huống khẩn cấp.

– Khen thưởng có ý nghĩa với người lao động.

NHỮNG ĐIỂM CẦN NHỚ

Thu hút người lao động tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện các thay đổi trong thiết kế sản phẩm hoặc quy trình công việc đóng vai trò then chốt vào sự thành công trong công việc của họ.


(Nguồn tin: Ergonomic checkpoints, ILO)