Quy định rõ tần suất quan trắc môi trường

15/11/2016
Bộ TN&MT vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường. Theo đó, lần đầu tiên tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến ...

Cơ hội và thách thức trong hoạt động quan trắc môi trường

31/10/2016
Trong thời gian qua, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Mặc dù vậy, sự phát triển kinh tế, đặc biệt các hoạt động sản xuất công nghiệp đã ...

Quan trắc môi trường tự động: Việc làm cần thiết

19/09/2016
Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp doanh nghiệp kiểm soát ô nhiễm môi trường, tạo thuận lợi cho cơ quan chuyên môn trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

13/11/2015
Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường với nhiều quy định về: lập, phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường; xây ...

Mạng lưới quan trắc TNMT: Được ứng dụng những thành tựu khoa học mới nhất

20/08/2015
Việc cái tiến, ứng dụng KHCN trong hoạt động quan trắc môi trường đang phát huy tác dụng tích cực trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm dự báo.

Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới

12/06/2015
Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2015, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 6 với chủ đề “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai ...

Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

31/03/2015
Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ quan trắc, ...