80 Lời khuyên về an toàn tại nơi làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:49(GMT +7)

An toàn ở nơi làm việc là điều quan trọng -Cần thường xuyên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của an toàn tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động cần niêm yết những quy định và lời khuyên về an toàn cho người lao động xung quanh nơi làm việc và trên những thiết bị, máy móc nguy hiểm, những thông báo này có thể giúp họ luôn nhớ thực hiện an toàn trong khi làm việc.

Một số lời khuyên có tính chất nhẹ nhàng, một số khác dựa trên thực tế tai nạn tại nơi làm việc. Việc hướng dẫn đầy đủ khi sử dụng các dụng cụ và máy móc là lời khuyên quan trọng nhất về an toàn, người nào biết làm công việc của họ một cách chính xác sẽ tự tin và tránh được những sai sót có thể gây mất an toàn và ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Lời khuyên chung về an toàn- (Lời khuyên 1-10);

An toàn là trách nhiệm của tất cả mọi người (Lời khuyên thứ 11- 20);

Đối với an toàn đừng nên mạo hiểm (Lời khuyên thứ 21-30);

Lời khuyên khi nhấc vật, sử dụng dụng cụ và sử dụng phương tiện BVCN (Lời khuyên thứ 31- 39);

Lời khuyên khi vận hành máy móc (Lời khuyên thứ 40 – 45);

Lời khuyên để nơi làm việc an toàn hơn (lời khuyên thứ 46 – 50)

Lời khuyên cho An toàn và sức khỏe của bạn (Lời khuyên thứ 51-60);

Những lời khuyên đắt giá (Lời khuyên thứ 61-70);

Lời khuyên về tư thế làm việc(Lời khuyên thứ 71-80;Bài và Ảnh: KarenCookieJar
Nguồn: www.squidoo.com(Nguồn tin: )