Các giải pháp chiếu sáng hợp lý, hiệu quả, trực tiếp để xây dựng nhà xưởng xanh, góp phần tạo lập nền kinh tế xanh cho doanh nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

TS. Trần Đình Bắc
Hội Chiếu sáng Việt Nam
Giải pháp chiếu sáng xanh là giải pháp sử dụng các nguồn sáng đồng bộ, chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường, kết hợp với phương pháp thiết kế được tính toán khoa học hợp lý phù hợp. Với mỗi một lĩnh vực của sản xuất và cuộc sống cần phải có một giải pháp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo phù hợp và cụ thể thì mới đem lại hiệu quả chiếu sáng xanh như mong muốn.

Nội dung tài liệu có thể tải tại đây


(Nguồn tin: Nguồn tài liệu hội thảo khoa học “Các giải pháp cải thiện MT & ĐKLV cho các DN vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện VN” khu vực Miền Bắc. Hà Nội, 10/2012)